Wanneer is een bewoner kwetsbaar?

Maatschappelijk / 20 september 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De toename in aantallen kwetsbaren, maar ook in multiproblematiek zorgt voor situaties die steeds vaker uit de hand lopen. Toch hoeft dit niet zo te zijn, als we in staat zijn om anders naar het probleem te kijken. Voor het nieuwe e-book over de kracht van kwetsbaren gaan we op zoek naar antwoorden en nieuwe krachten. De belangrijkste vraag is misschien wel: wanneer is iemand eigenlijk kwetsbaar?

Diverse vormen

Achtergrond en persoonlijke eigenschappen kunnen van invloed zijn bij kwetsbaarheid. Maar ook plotselinge omstandigheden, zoals het verlies van een partner of een ander familielid, ziekte of het kwijtraken van een baan. Wat ook meespeelt als het gaat om kwetsbaarheid, is dat mensen door veranderingen in de zorg langer zelfstandig wonen. Dit is een van de redenen waarom het aantal kwetsbare bewoners bij veel corporaties toeneemt.

Hennie Havers, clustermanager Arnhem-Achterhoek-Ede-Nijmegen bij CorporatieNL-lid Woonzorg Nederland zegt hierover: “Woonzorg Nederland is de grootste sociale huisvester voor senioren. Onze bewoners zijn of worden kwetsbaar door het afnemen van de gezondheid en vitaliteit. Ze wonen zelfstandig maar worden licht dement, verward of angstig of minder mobiel. Ook zijn ze vaak eenzaam door het wegvallen van de partner.”

Verschillende kwetsbaarheden

Kwetsbare mensen kunnen uiteenlopende problemen ervaren. Daarnaast kunnen mensen kampen met diverse problemen tegelijkertijd, waardoor problemen soms in elkaar overlopen. In het e-book De kracht van kwetsbaren leggen we de focus op drie soorten problemen. Dit zijn alle drie problemen waar corporaties veel mee te maken hebben. Op die manier kunnen we goed in kaart brengen welke ervaringen andere leden hebben en welke projecten zoal worden gebruikt bij ieder specifiek probleem.

In het e-book De kracht van kwetsbaren bespreken we de volgende meest voorkomende kwetsbaarheden bij bewoners:

  • bewoners die kwetsbaarheid ervaren vanwege eenzaamheid;
  • bewoners die kwetsbaarheid ervaren vanwege psychosociale problemen;
  • bewoners die kwetsbaarheid ervaren vanwege financiële problemen.

E-book

Uitgebreidere informatie en achtergronden tref je in het volledige artikel in het e-book De kracht van kwetsbaren. Dit e-book ontvangen alle leden van CorporatieNL gratis na verschijnen.