Woningcorporaties gaan weer voor leefbaarheid

Corporatie / 16 oktober 2017
Ben Koenen
Ben Koenen
Sociaal ondernemer, De Buurtontdekkers

Steeds meer woningbouwcorporaties gaan zich weer inzetten voor de leefbaarheid in de buurt. En daar ben ik blij mee, want de corporaties kunnen een belangrijke rol spelen in de transformatie van het sociaal domein.

De buurt

Woningcorporaties vervullen een belangrijke rol bij de ondersteuning van kwetsbare bewoners in de buurt. Van oudsher bieden zij de meest kwetsbaren een dak boven het hoofd. En daar blijft het ook bij als het aan de landelijke overheid ligt. Houd je bij de kerntaak is het devies. Gelukkig zien steeds meer woningcorporaties dat het tijd wordt om weer in te zetten op de leefbaarheid in de buurt. De teloorgang van leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang is in veel buurten al een aantal jaren aan de gang. Met als effect toename van problematiek, armoede, mensen in de schulden, eenzaamheid, segregatie en wantrouwen in alles wat met gemeente en instanties te maken heeft. De sociale wijkteams die volgens bijna 90% van alle gemeenten de oplossing moeten bieden, zijn vooral bezig met individuele casuïstiek en komen niet toe aan de gewenste transformatie gericht op innovatie, preventie en normalisering op buurtniveau. Het wordt tijd dat de woningcorporaties in gaan grijpen.

Sterke community’s

De samenleving verandert en vraagt om sterke community’s in de buurt die hun eigen problemen kunnen oplossen. In Amsterdam Nieuw-West coach ik een bewonersgroep in de Louweshoek. De Louweshoek is een complex van Woonzorg Nederland en telt 148 tweekamerappartementen. In 2014 startte de asbestsanering in het wooncomplex. Daarbij ging alles mis wat er maar mis kon gaan. Dat veroorzaakte veel onrust bij de bewoners. Het vertrouwen van bewoners in de corporatie zakte tot onder het vriespunt. Woonzorg Nederland besloot vervolgens om naast de fysieke ingrepen, ook sociaal te gaan investeren in de Louweshoek. En zo ben ik betrokken geraakt bij de noem het maar, sociale herovering van de buurt. ‘De Louweshoek is niet meer van ons’ was in het begin een gevleugelde uitspraak van bewoner Mark.

We zijn sociaal gaan bouwen aan de community Louweshoek, om de leefbaarheid en de sfeer in het complex te verbeteren. Er werd een kopgroep van bewoners gevormd die onder de noemer ‘Welkom Thuis’ met elkaar plannen bedachten hoe de asbestsanering in goede banen kon worden geleid. De bewoners maakten een eigen plan hoe de parkeerplaats en de binnentuin er uit moesten gaan zien. Er werden activiteiten georganiseerd, zoals de schoonmaakacties. En nu ruim 2 jaar later mag het resultaat er zijn. De woningen zijn mooi opgeknapt, een strakke parkeerplaats is aangelegd waar het grof vuil niet meer rondslingert, er is een prachtig aangelegde binnentuin en steeds meer bewoners gaan zich inzetten voor Welkom Thuis.

Sociale verandering

Echte verandering en vernieuwing komt tot stand als het door bewoners zelf bedacht en gedragen wordt. Bij de transformatie van het sociaal domein zijn we op zoek naar andere en nieuwe werkwijzen die bijdragen aan het versterken van de leefwereld. Tot nu toe is de systeemwereld nog steeds dominant in de buurt. Ambities van gemeenten en organisaties winnen het van de bewonersambities. In Louweshoek proberen we daar verandering in aan te brengen. Door bijvoorbeeld het beheer, onderhoud en exploitatie van de binnentuin over te hevelen van de corporatie naar de bewonersorganisatie. Of door op zoek te gaan naar goede ideeën van bewoners hoe het wonen en leven in de Louweshoek verbetert kan worden.

Wonen

De transformatie van het sociaal domein gaat over de echte verandering en vernieuwing van hulp, zorg en welzijn. Ik zou daar graag het domein wonen aan toe willen voegen. De woonconsulenten, buurtbeheerders, huismeesters hebben een voortrekkersrol, om samen met het welzijnswerk en de bewoners het sociaal wijkteam bij de hand te nemen. Gezamenlijk inzetten op de samenkracht in de buurt. Woningcorporaties hebben veel ervaring met het wijkgericht werken. Laat daarom de woningcorporatie weer die sterke speler in de wijkaanpak worden. Op zoek naar een andere en vernieuwende aanpak in de buurt, om de transformatie een stapje dichterbij te brengen. Misschien een mooie uitdaging voor de coalitie ‘leefbare buurten en wijken’?

Ook voorbereid zijn op de corporatie van de toekomst? Schrijf je in voor de trainingen en events van CorporatieNL. Denk bijvoorbeeld aan: