Woonplus over (schijn)veiligheid: “Wie kwaad wil, komt kwaad binnen”

Maatschappelijk / 20 maart 2018
Intratone
Intratone
Leverancier van intercom- & toegangscontrolesystemen,

Intratone en CorporatieNL zetten in februari en maart een van de belangrijkste vraagstukken van de corporatiesector in the spotlight: veiligheid. Veiligheid van bewoners én eigen medewerkers.

Omdat nog niet alle corporaties veiligheid op de juiste manier hebben geregeld en er nog veel onduidelijkheid over bestaat, publiceren we een interviewreeks waarin corporaties vertellen hoe zij omgaan met veiligheid. Hoe staat de Nederlandse corporatie ervoor? Welke instrumenten zetten zij in? Welke ervaringen hebben zij hiermee? En hoe is hun kennis van nieuwe technologisch mogelijkheden? Vandaag is het de beurt aan de Schiedamse corporatie Woonplus om meer te vertellen over de wijze waarop zij met het thema veiligheid omgaan. Directeur-bestuurder Bob Venhuizen vertelt!

Dit zijn de bewoners van Woonplus-woningen

Woonplus is er voor mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden op de woningmarkt, veelal vanwege economische redenen. Zij hebben bij voorkeur een binding met Schiedam. Venhuizen: “Categoriseren binnen deze groep is uiteraard mogelijk. Echter, welke criteria pak je als basis? Zoveel mensen, zoveel nationaliteiten, zoveel types, zoveel onderwerpen die ook weer verschillende wensen en verwachtingen meebrengen. Kortom, een groep (normale mensen) met vele gezichten.” 

Gevolgen van passend toewijzen

Woonplus merkt weinig tot niets van de gevolgen van passend toewijzen op de samenstelling van complexen, straten of wijken. Het lijkt te vroeg om hierover een uitspraak te kunnen doen, zegt de directeur-bestuurder. “Zo ook als het gaat om passend afwijzen (Wbmgp artikel 9 en 10) waar in Schiedam per 2018 een start is gemaakt. En aan de zijkant de (positieve) handvaten rondom verdeling 80­10­10.”

Toenemende (on)veiligheid?

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt het gevoel van onveiligheid in Nederland af, maar we horen ook van menig corporatie dat het gevoel van onveiligheid juist toeneemt. Dit laatste is ook het geval bij Woonplus, bij zowel bewoners (voornamelijk senioren) als medewerkers. Dit heeft een aantal mogelijke oorzaken, stelt de directeur-bestuurder. Denk aan:

 • (Inherent aan) grootstedelijke omgeving.
 • Toename van het aantal incidenten van geweld, bedreiging en vervalsing.
 • Toename van druk op de sociale verhuurmarkt.
 • Gesprekken worden grimmiger en ongeduldiger.

Veilige situaties creëren

Wat doet Woonplus nu om een veilige situatie te creëren voor zowel bewoners als personeel? Directeur-bestuurder Venhuizen noemt ‘eenvoudige’ zaken als:

 • bij twijfel duo­huisbezoek.
 • de dag eindigt bij corporatie > afmelden.
 • inzet stichting D.O.e.N (slachtofferhulp) na bedreiging.
 • aangifte.
 • speciale bel-spreekkamer.
 • voorlichting van bewoners bij openen deuren of toelaten in woning.

Maar ook:

 • inzet SOLO­protect.
 • regelmatig en divers trainen; zowel op gebied van preventie, eigen kracht als informatie over ‘verwarde personen’, eenzaamheid en statushouders.
 • camera’s in 15­tal portieken.
 • workshop identiteitsfraude.
 • vooraf checken van gegevens van potentiële huurders.

 

 

 

Is dat voldoende voor Woonplus? Of is er behoefte aan meer instrumenten om veiligheid te kunnen garanderen? Venhuizen: “De wens is een meer intensievere samenwerking met de gemeente op dit onderdeel en afspraken met afdeling Handhaving van de Gemeente en inzet Politie in bepaalde gevallen.”

Technologie en veiligheid

Er zijn tegenwoordig natuurlijk steeds meer nieuwe technieken om onveilige situaties te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Ook Woonplus maakt zoals eerder aangegeven gebruik van toegangscontrolesystemen bij hun complexen, maar dit is uiterst beperkt, sec bij zeer speciale doelgroepen (denk aan gehandicapten). Geen enkel systeem is real time, op afstand te besturen. Volgens Venhuizen zijn deze systemen in principe schijnveiligheid. “Wie kwaad wil, komt (kwaad) binnen. Bijvoorbeeld speciale toegangssystemen werken vertragend in openen en sluiten. Wanneer men een capuchon op doet bij een camera levert het ook geen beelden op. Ook bij het gebruik van bodycams is het veiligheidsgevoel misschien groter en de pakkans achteraf ook groter, maar op het moment is het te laat.”

Ga in gesprek over veiligheid

Direct de veiligheidsoplossing van Intratone ervaren of in gesprek gaan over de invulling van het thema veiligheid binnen jouw corporatie? Intratone staat ook op het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid van 29 maart.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met en op initiatief van Intratone.