Zetten de resultaten van dit vastgoedonderzoek nationale afspraken op gebied van duurzaamheid onder druk?

Vastgoed / 01 februari 2018
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Zoals je ongetwijfeld voorbij hebt zien komen, deed CoporatieNL voorgaande maanden (grootschalig) onderzoek naar duurzaamheidsambities onder Nederlandse woningcorporaties. Daaruit blijkt dat 67% van de corporaties kiest voor betaalbaarheid, 19% voor beschikbaarheid gaat en slechts 14% de keuze voor duurzaamheid maakt. De resultaten van dit onderzoek zetten mogelijk de nationale afspraken op het gebied van duurzaamheid onder druk.

Dit is voor CorporatieNL in ieder geval aanleiding om op 29 maart een apart congres aan dit onderwerp te besteden: het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid. Zorg dat je je toegangsbewijs tijdig op zak hebt! Voor nu nemen je alvast in een vogelvlucht mee langs de belangrijkste resultaten uit ons vastgoedonderzoek onder 762 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties, adviesorganisaties en leveranciers.

Woningcorporaties kiezen eerder voor betaalbaar wonen

Betaalbaarheid van wonen is bij 67% van de woningcorporaties belangrijker dan duurzaamheid. Ook de beschikbaarheid van voldoende woningen vindt men belangrijker dan de duurzaamheidsambities. Bij maar een klein aantal van de corporaties – 14% –  is duurzaamheid het belangrijkste thema binnen het totale beleid.

Is er binnen de corporatie genoeg kennis over duurzaamheid?

Dat de voorwaarden voor de realisatie van duurzame ambities wel degelijk aanwezig zijn, blijkt onder meer uit het feit dat 83% aangeeft dat de kennis over duurzaamheid in haar corporatie voldoende is. Ook vinden de corporaties dat zij de belangrijkste externe partijen voldoende tot zeer intensief bij hun duurzaamheidsbeleid betrekken. Onder deze belangrijke partijen rekent men de gemeente (79%), bewoners (70%) en netbeheerders (71%). Het overschot aan liquiditeit waarvoor een doelmatige bestemming gevonden dient te worden is een welbekend probleem in de corporatiesector. Corporaties investeren vooralsnog meer in het betaalbaar en beschikbaar maken van wonen dan verduurzaming.

Risico van gettovorming

Passend toewijzen leidt tot ongewenste neveneffecten waardoor op termijn het risico van gettovorming in Nederland ontstaat. Dit blijkt uit onze georganiseerde evaluatie van het passend toewijzen. Het is dan ook de wens om in de plaats van ‘passend toewijzen’, ‘passend verhuren’ in te voeren. ‘Passend verhuren’ houdt ook rekening met andere factoren dan alleen inkomen. In het onderzoek geeft 67% van de corporaties aan dat ook de energierekening daarbij een rol dienen te spelen, omdat dit een groot deel van de woonlasten is.

Ook aanwezig zijn bij het het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid? Bestel je toegangsbewijs vandaag nog gratis met een CorporatieNL-lidmaatschap!