Zo stoom je jouw corporatie klaar voor de digitale toekomst

Digitaal / 13 november 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In de aanloop naar het Digital Event, hebben we een kijkje in de keuken mogen nemen van verschillende corporaties, organisaties en verenigingen. Een van die verenigingen die hun tips graag deelt met jou en de corporatie, is CorpoNet. Vandaag de laatste in de serie van 3; een artikel vol tips van bestuursleden Hans Lussing, Jan Fock, Leen Spaans, Roland Schweigl en Albert van Heugten over wat je als corporatie nodig hebt om klaar te zijn voor de digitale ontwikkelingen van de komende jaren. Doe er je voordeel mee en check of je al op de goede weg bent.

 • Breng ‘de boel’ op orde en sorteer voor.
 • Pas je gegevens aan standaard begrippen en formaten aan. Sluit zoveel mogelijk aan bij standaarden als CORA, VERA en SaaS applicaties.
 • Haal vroegtijdig kennis op. Bouw meer kennis op binnen de organisatie door samen te werken met andere corporaties. Veel ontwikkelingen zijn namelijk te groot of complex voor 1 corporatie.
 • Optimaliseer de kwaliteit van de aanwezige gegevens. Verbeter de datakwaliteit door een beter dataplatform en creëer  awareness binnen de processen.
 • Implementeer bestaande en komende oplossingen.
 • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen. Participeren in de veranderingen. Zorg dat je de juiste competenties hebt.
 • Maak gebruik van IoT in samenhang met Big Data. Door use cases, het betrekken van de directie en mogelijkheden bij de verduurzamingsopgave van corporaties.
 • Zorg voor ketensamenwerking; start met ketenpartners (aannemers, gemeentes en meer) initiatieven voor data-uitwisseling, bijvoorbeeld het implementeren van KOVRA-koppelingen.
 • Verdiep je in AI en robotisering en haak aan bij bestaande initiatieven en ontwikkel use cases.
 • Investeer in informatiebeveiliging: implementeer ISO 27001/2 met aanscherping op het privacygedeelte (AVG).
 • Interesseer je in blockchain – blijf op de hoogte en kijk of er initiatieven zijn waarbij je kunt aanhaken.

Wat heb je daar als corporatie voor nodig?

Volgens Hans Lussing, die je wellicht bekend voorkomt omdat hij ook in de jury zit van onze Digital Awards, is het van groot belang dat je de gegevens aanpast aan standaard begrippen en formaten. Ook zal je als corporatie aan de slag moeten het optimaliseren van de kwaliteit van de aanwezige gegevens. Net als het implementeren van bestaanden en komende oplossingen.

Klopt, zegt Leen Spaans: “De data moet op orde zijn en systemen moeten open en koppelbaar zijn. Maar ook medewerkers moeten over de juiste competenties beschikken. ICT ondersteunt deze veranderingen.” Jan Fock, spreker op het Digital Event, voegt daaraan toe dat de corporatie ervoor moet zorgen dat zowel medewerkers, management als IT voldoende kennis ontwikkelen en vooral samen inspelen op ontwikkelingen.

Ronald Schweigl stelt terecht dat je als corporatie er misschien wel nooit helemaal 100% klaar voor kunt zijn, maar dat het van groot belang is dat je altijd aanhaakt bij en inspeelt op actuele ontwikkelingen.

De laatste belangrijke ingrediënten zijn volgens Albert van Heugten onderzoek doen, data in de architectuur zetten en standaarden zoals CORA/VERA.

En, hoe scoor jij op bovenstaande punten? Is jouw corporatie ‘on top of things’ of valt er nog veel winst te behalen?

Tijdens het Data Event spreken corporaties, gemeenten, wetenschappers en adviseurs over een gedegen datahuishouding waarin kwalitatief goede data als centraal element zorgt voor sturing en efficiëntie. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Corponet is ook aanwezig. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.