Aan de slag met de nieuwe Omgevingswet – VOLGEBOEKT

Corporatie
10/12Plekken zijn bezet
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 11 Dec 2019
Details
Datum Kosten Locatie

Er wordt momenteel volop gewerkt aan de Omgevingswet. Deze stelselwijziging in het omgevingsrecht wordt wel gezien als één van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis van Nederland. Beoogd is een nieuwe wet waarin 26 wetten uit het huidige omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuur etc.) moeten opgaan. De meer dan 120 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent, worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige omgevingsrechtelijke ministeriële regelingen. De gevolgen voor de praktijk zijn groot.

Wat je leert

Na deze training weet je hoe de nieuwe wetgeving is ingericht, op welke onderdelen en in hoeverre de nieuwe regelingen zowel procedureel als materieel een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, welke procedures er gaan gelden en hoe daarop eventueel nu al kan worden ingespeeld.

Quote Projectleider vastgoedontwikkeling: “Interactieve, inhoudelijke goed ingedeelde training gericht op de aanwezigen. Training die boeiend is.” Zie onderaan voor meer reacties.

Voor wie?

Alle medewerkers die met vastgoedvraagstukken in aanraking komen, in het bijzonder als het gaat om omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Te denken valt aan vastgoedbeheerders, medewerkers leefbaarheid, complex- en gebiedsbeheerders, opzichters, projectleiders, strategisch huisvestingsplanners en medewerkers kwaliteitszorg, projectontwikkeling en -coördinatie, technisch toezicht, strategie & beleid en juridische zaken.

Voor leden van CorporatieNL is deze training gratis toegankelijk. Zij kunnen ook gratis andere trainingen, events en webinars volgen. Bij aanmelding voor deze training kun je aangeven of je als lid wilt deelnemen of al lid bent.

Programma

Tijd Onderwerp
Kenschets huidige omgevingsrecht
Toepassingsgebied nieuwe Omgevingswet
Instrumenten binnen de Omgevingswet (Omgevingsvisie, Programma, Decentrale Regels (omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening), Algemene Rijksregels, Omgevingsvergunning, Projectbesluit)
Aanvullingswetten (Bodem, Geluid, Grondeigendom, Natuur)
Procedures
Rechtsbescherming
Handhaving
Nadeelcompensatie
Overgangsrecht
Digitaal Stelsel Omgevingswet

Trainer

Gerben Bosma en Eline Aantjes-Breel
Gerben Bosma en Eline Aantjes-BreelTrainers

Bosselaar & Strengers Advocaten

De training wordt inhoudelijk verzorgd door mr. Gerben Bosma en mw. mr. Eline Aantjes-Breel, beiden ervaren advocaten in het omgevingsrecht, verbonden aan Bosselaar & Strengers Advocaten in Utrecht (brancheteam Vastgoed & Bouw).

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2019 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven in haar register. En je koos ons zelf als beste nieuwe opleider.