Aanpak woonoverlast

Corporatie
12/12Plekken zijn bezet
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 11 Dec 2019
Details
Datum Kosten Locatie

Overlast ervaart iedereen anders. De een houdt van dancemuziek en de ander van klassieke muziek, maar wel allebei zo hard mogelijk. De een ziet een leuke hond en de ander alleen de uitwerpselen. Overlast is voor iedereen anders en is deels ook afhankelijk van gewenning en tolerantie. Maar aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Voor de leefbaarheid in de wijk en van de bewoners is het van belang zo snel en zo vroeg mogelijk in te grijpen. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.

Inhoud

Als corporatie heb je een belangrijke rol in de gezamenlijke aanpak van woonoverlast. De eerste melding vindt vaak plaats bij de corporatie. Daarom leer je in deze training hoe je een stappenplan maakt om de woonoverlast aan te pakken, wat de maatregelen en juridische instrumenten en wat de verplichtingen van de huurder zijn. Ook leer je hoe je een dossier moet opbouwen. Tenslotte leer je hoe je het netwerk van de samenwerkingspartners bij woonoverlast kunt aanspreken op hun rol.

Wat je leert

Na deze training weet je welke rol de gemeente, politie en buurtbewoners hebben in de gezamenlijke aanpak van woonoverlast. Je ken de rol van de corporatie en leert hoe je je samenwerkingspartners kunt aanspreken op hun rol in de gezamenlijke aanpak. Je kunt zelf een stappenplan aanpak woonoverlast maken. En je weet hoe je met de huurders moet communiceren, hoe je aan verwachtingsmanagement kunt doen en welke juridische stappen je kunt nemen.

Voor wie

Corporatiemedewerkers zoals woonconsulenten en beleidsmedewerkers, die in hun dagelijks werk te maken hebben met woonoverlast en handvatten willen hebben voor een systematische aanpak van woonoverlast.

Voor leden van CorporatieNL is deze training gratis toegankelijk. Zij kunnen ook gratis andere trainingen, events en webinars volgen. Bij aanmelding voor deze training kun je aangeven of je als lid wilt deelnemen of al lid bent.

Programma

Tijd Onderwerp
Definitie woonoverlast
Wie is de overlastgever?
Netwerk woonoverlast, wie heeft welke rol?
De rol van de corporatie
Wet- en regelgeving (Wet Aanpak Woonoverlast)
Maatregelen en mogelijkheden (buurtbemiddeling, mediation en de skaeve huse)
Stappenplan aanpak woonoverlast
Dossieropbouw
Verwachtingsmanagement
Tips en praktijkcases

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2019 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven. En je koos ons zelf als beste nieuwe opleider.

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschap: