Basistraining WMO 2015

Maatschappelijk
Nieuw Inschrijvingen net geopend
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 08 Apr 2021
Details
Datum Kosten Locatie

Corporaties en gemeenten geven beiden op hun eigen manier de participatiemaatschappij vorm. Iedereen mag mee doen. We willen allemaal zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als we zorg nodig hebben. Bewoners willen een goede woning in leefbare wijken, waar het fijn wonen en leven is. Voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voeren gemeenten de regie, zij bepalen wat wel en niet kan. Daarom is het belangrijk dat je weet wat de (on)mogelijkheden zijn van de WMO 2015.

Inhoud

Binnen de landelijke wet WMO, heeft iedere gemeente de ruimte om het beleid op een eigen lokale manier in te vullen. De gemeente heeft de regierol en is daarmee een belangrijke partner. De WMO gaat niet alleen over de mensen die zorg nodig hebben, de WMO gaat over de hele (participatie) samenleving. Het is belangrijk om de inhoud en reikwijdte van de WMO te kennen zodat je als corporatie weet wat er wel en niet kan. Ook is het fijn als je bekend bent met de begrippen en terminologie zodat je als gelijkwaardige partner kunt spreken met de gemeente. Je weet hoe er vanuit de gemeente gedacht en gehandeld wordt en waarom dat gebeurt.

Wat je leert

Na deze training ben je op de hoogte van de hoofdlijnen het stelsel van wonen, zorg en welzijn. Je kent de (on)mogelijkheden die er binnen de WMO zijn die voor jou van belang zijn.  Je leert hoe je de lokale verschillen kunt ontdekken en hoe je hiermee om kunt gaan. Wanneer moet iemand verhuizen of kan er toch een traplift geplaatst worden? Wanneer is de woningaanpassing nou eigenlijk voor rekening van de gemeente en wanneer voor de corporatie? Wie zorgt voor de opslagruimte voor de scootmobiel? Waarom krijgt de inwoner die overlast veroorzaakt in de wijk geen begeleiding? Hoeveel eigen bijdrage moet de huurder betalen? En natuurlijk is er ruimte om met je casussen aan de slag te gaan!

 

Programma

Tijd Onderwerp
Inhoud van de WMO 2015, inclusief de terminologie
De ‘kanteling’ in het kader van de WMO
Hoofdtaken van de gemeente
Relatie met andere wetten
Relatie met corporaties
Persoonsgebonden budget
Begeleiding
Woningaanpassingen
Vervoersvoorzieningen
Vormgeving in de praktijk (sociale wijkteams)
Bijzondere bijstand en de WMO
Financiële aspecten van de WMO
Laatste ontwikkelingen
Tips en handvatten

Voor wie

Corporatiemedewerkers zoals woonconsulenten en beleidsmedewerkers die in hun dagelijks werk te maken hebben met de WMO en met mensen die zorg nodig hebben. Je wilt inzicht en handvatten hebben om de reikwijdte te kunnen bepalen van zowel de corporatie als de gemeente binnen de WMO.

Aanmelden voor de training

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze training gratis deelnemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen en events volgen.