Cursus de Wmo 2015 voor corporatieprofessionals

Maatschappelijk
2/5Plekken zijn bezet
450,- Gratis deelname voor leden
Deze training wordt door een externe partij verzorgd.
Details
Datum Kosten Locatie

Corporaties spelen een grote rol in het kader van de voorgestane participatiemaatschappij. Thema’s als leefbaarheid, zorg in eigen huis, werken en wonen, buurtgerichte aanpak en sturen op zelfredzaamheid spelen hierbij een grote rol. Gemeenten hebben hierin een regierol op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo 2015). Het is voor corporatieprofessionals derhalve zaak om kennis te hebben van de (on)mogelijkheden van de Wmo 2015, om zodoende de rol van de corporatie te kunnen bepalen en af te bakenen. Zij kunnen die kennis opdoen middels deze training, verzorgd door Langhenkel Opleiding, Training & Advies.

Inhoud

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een raamwet die in 2007 de oude Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verving. De Wmo heeft een lokaal karakter. De gemeente heeft in de Wmo een centrale regierol. Deze wet heeft daardoor niet alleen consequenties voor degenen die de wet direct uitvoeren, maar is in de gehele samenleving voelbaar. Ook corporatieprofessionals moeten daarom op de hoogte zijn van de inhoud en reikwijdte van de Wmo. Dit geldt des te meer vanuit de integrale benadering die de Wmo sinds 1 januari 2015 voorstaat (de Wmo 2015).

Tijdens de cursus komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

 • de inhoud van de Wmo 2015;
 • de Wmo-terminologie;
 • de ‘kanteling’ in het kader van de Wmo;
 • de hoofdtaken van de gemeente;
 • de relatie met andere wetten;
 • de relatie met ruimtelijke ordening;
 • de relatie met corporaties;
 • wonen, zorg en welzijn versmolten, praktijkvoorbeelden;
 • de eigen bijdrage en persoonsgebonden budgetten;
 • begeleiding;
 • vormgeving in de praktijk (sociale wijkteams);
 • (categoriale) bijzondere bijstand en de Wmo;
 • de financiële aspecten van de Wmo;
 • de laatste ontwikkelingen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor de corporatieprofessional die contacten met de gemeente heeft inzake de Wmo 2015.

Doel

Het doel van de Cursus de Wmo 2015 voor corporatieprofessionals is om de deelnemers te informeren over het stelsel van wonen, zorg en welzijn onder de Wmo en inzichtelijk te maken wat de invloed van de wet is op de gemeente en de eigen taken en verantwoordelijkheden.

Materiaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een cursusmap, de Praktijkpocket Wmo en het Zakboek Zorg (beide uitgaven van De Langhenkel Groep).

Duur

1 dag

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.