Duurzaam Assetmanagement implementeren

Vastgoed
3/12Plekken zijn bezet
425,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 19 Jun 2019
Details
Datum Kosten Locatie

Duurzaamheid en assetmanagement zijn in de meeste organisaties gescheiden. De assetmanager en de duurzaamheidscoördinator concurreren soms zelfs om de beschikbare middelen. Daardoor bereiken deze organisaties niet alle mogelijke voordelen die met integratie te behalen zijn en missen zij kansen om hun doelen te realiseren. Door de synergie op te zoeken, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken.

Duurzaamheid en assetmanagement hebben enkele belangrijke gemene delers, zoals het denken vanuit levenscyclus en het zuinig zijn op materialen. Ook hebben ze overeenkomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering, afnemende financiële middelen en toenemende schaarste van grondstoffen die van vitaal belang zijn voor een goede operatie. Door via Duurzaam Assetmanagement de synergie op te zoeken tussen assetmanagement- en duurzaamheidsdoelstellingen, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken.

Inhoud

Tijdens de training Duurzaam Assetmanagement krijg je concrete handvatten aangereikt om de woningvoorraad écht te verduurzamen, op een wijze die verantwoord is volgens criteria voor assetmanagement en duurzaamheid. Dit leidt tot een woningvoorraad die niet alleen in energetisch, maar ook in financieel, sociaal en ecologisch opzicht duurzaam is.

Wat je leert

In deze training leer je wat Duurzaam Assetmanagement inhoudt voor je eigen organisatie en hoe je dit verder vorm en inhoud kunt geven.

Voor wie

Directeur-bestuurders, RvC-leden en MT leden van woningcorporaties die belast zijn met de verduurzaming van woningen.

Voor leden van CorporatieNL is deze training gratis toegankelijk. Zij kunnen ook gratis andere trainingen, events en webinars volgen. Bij aanmelding voor deze training kun je aangeven of je als lid wilt deelnemen of al lid bent.

Programma

Tijd Onderwerp
Welkom en voorstelronde
Het begrip duurzaamheid
Wat is Duurzaam assetmanagement?
De principes van assetmanagement en de aansluiting bij duurzaamheidsdoelstellingen
Impactanalyse: Welke impact heeft een woningcorporatie op duurzaamheid?
Hoe kan het beter en waar kan je beginnen?
Krachtenveldanalyse rondom de ambities en de uitvoering
Wat is de volgende stap?
Voorbeelden van best practices in de sector
Tips en praktijkcases
Einde

Trainers

Hilda Feenstra
Hilda FeenstraTrainer

Trainer en adviseur Duurzaamheid bij Local Matters

Hilda is adviseur, procesbegeleider en trainer op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ze is auteur van het boek 'Duurzaam zijn moet je Durven'. Vanuit haar bedrijf Local Matters helpt zij organisaties om hoge duurzaamheidsambities te formuleren en implementeren. Haar aanpak gaat uit van systeemdenken, het besef dat alles met alles verbonden is en effect heeft op elkaar. Of het nu gaat om energie, materialen, groen of welzijn…voor duurzaam succes is het van belang om thema’s in samenhang te benaderen, zodat er integrale oplossingen gevonden kunnen worden die meervoudige waarde opleveren.
Hilda's sterke kant is enthousiasmeren, inspireren en helder en begrijpelijk vertellen.

Gabby van Meer
Gabby van MeerTrainer

Asset management professional bij Compris

Gabby is assetmanagement specialist in hart en nieren. Hij werkte als operations manager voor diverse Amerikaanse productiebedrijven en in diverse assetmanagementfuncties in de infrasector, industrie en regionale overheden. In zijn boek 'Assetmanagement in 80 vragen' beschrijft hij dit complexe vakgebied zeer laagdrempelig. Hij werkt vanuit een inhoudelijke basis op het gebied management, techniek, mens en milieu, met veel aandacht voor de financiële aspecten en duurzaamheidsaspecten in de breedste zin van het woord.
Gabby's kracht zit in het eenvoudig begrijpelijk maken van complexe vraagstukken en het genereren van innovatieve oplossingen.

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2019 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven. En je koos ons zelf als beste nieuwe opleider.

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschap: