Online training: Duurzaam Assetmanagement implementeren

Vastgoed
Nieuw Inschrijvingen net geopend
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 10 Sep 2020
Details
Datum Kosten Locatie

Duurzaamheid en assetmanagement zijn in de meeste organisaties gescheiden. De assetmanager en de duurzaamheidscoördinator concurreren soms zelfs om de beschikbare middelen. Daardoor bereiken deze organisaties niet alle mogelijke voordelen die met integratie te behalen zijn en missen zij kansen om hun doelen te realiseren. Door de synergie op te zoeken, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken.

Duurzaamheid en assetmanagement hebben enkele belangrijke gemene delers, zoals het denken vanuit levenscyclus en het zuinig zijn op materialen. Ook hebben ze overeenkomstige uitdagingen, zoals klimaatverandering, afnemende financiële middelen en toenemende schaarste van grondstoffen die van vitaal belang zijn voor een goede operatie. Door via Duurzaam Assetmanagement de synergie op te zoeken tussen assetmanagement- en duurzaamheidsdoelstellingen, lukt het om beschikbare middelen optimaal te gebruiken.

Wat je leert

In deze training leer je wat Duurzaam Assetmanagement inhoudt voor je eigen organisatie en hoe je dit verder vorm en inhoud kunt geven.

Programma

Tijd Onderwerp
Het begrip duurzaamheid
Wat is Duurzaam assetmanagement?
De principes van assetmanagement en de aansluiting bij duurzaamheidsdoelstellingen
Impactanalyse: Welke impact heeft een woningcorporatie op duurzaamheid?
Pauze
Hoe kan het beter en waar kan je beginnen?
Krachtenveldanalyse rondom de ambities en de uitvoering
Wat is de volgende stap?
Voorbeelden van best practices in de sector
Tips en praktijkcases
Samenvatting, vragen en afsluiting

Voor wie

Vastgoedmanagers, vastgoedadviseurs, assetmanagers, medewerkers vastgoed, duurzaamheidsadviseurs, directeur-bestuurders, RvC-leden en MT-leden van corporaties die belast zijn met de verduurzaming van woningen.

Aanmelden voor de training

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze training gratis deelnemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen en events volgen.