Een thuis voor iedereen

Maatschappelijk
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 13 Okt 2022
Details
Datum Kosten Locatie

Het hebben van een huis is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Laat staan een veilig en stabiel thuis waar je je kunt ontplooien. Het tekort aan woningen loopt steeds verder op. Toch hebben we allemaal recht op een thuis. De vraag is alleen hoe we dit voor iedereen kunnen realiseren, ook voor diegenen die daar hulp bij nodig hebben. Welke mensen, middelen en samenwerkingen hebben we nodig?

Urgentie

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Het is de stap naar verdere ontplooiing en verbetering van je persoonlijke situatie. De huisvestingsmogelijkheden voor mensen die hulp nodig hebben worden slechter in plaats van beter. Wanneer een passend thuis ontbreekt, dreigt algauw een negatieve spiraal van (sociale) problemen. De urgentie is daarom groot om dit probleem te bespreken en om te buigen.

Woningtekort

Nederland kampt met een enorm woningtekort. En dat woningtekort loopt steeds verder op door onder meer verdunning van huishoudens, buitenlandse toestroom en bevolkingsgroei. De mismatch tussen vraag en aanbod wordt verder versterkt door de toename van het aantal ouderen, kwetsbaren en starters die nu eenmaal andere woonwensen hebben dan een jaren dertig villa in het groen. Tegelijk houden teveel gemeenten en provincies krampachtig vast aan verouderde bestemmingsplannen die de woonrealiteit niet onder ogen zien.

De roep om oplossingen

Het probleem en de urgentie zijn groot. Samen met experts en met jou gaan we op zoek naar mogelijkheden en oplossingen die wel werken. Wat kunnen we op dit moment al doen om de toekomst te veranderen? Dat is waar het ledenevent van 13 oktober over gaat. Na afloop:

  • ken je de rode draden van het wonen, in het bijzonder die van aandachtsgroepen
  • weet je wat er aan mensen, middelen en samenwerking nodig is
  • denk, doe en organiseer je op een andere manier

Programma

Tijd Onderwerp
INLOOP
OPENING EN WELKOM
Voorzitter Fadime Örgu licht het programma toe en deelt haar visie op het thema
ONTWIKKELINGEN – VASTZITTEN IN DE RODE DRADEN door prof. dr. ir. Marja Elsinga, Housing Institutions & Governance (TU Delft)
Welke belangrijkste ontwikkelingen maken dat een thuis voor iedereen een lastige opgave is? In deze bijdrage ontdekken we de rode draden van het wonen in Nederland.
IN DIALOOG
Aan de hand van een socratische dialoog geven we met alle deelnemers betekenis aan de ontwikkelingen
Pauze
VISIE - AANDACHT VOOR EEN THUIS door visionair des vaderlands Adjiedj Bakas
Hoe stellen we een (nieuwe) beweging in gang om een thuis voor iedereen te realiseren. Wat is daarvoor nu en in de toekomst nodig?
IN DIALOOG
Gezamenlijk maken we van de visie de bouwstenen voor een uitvoerbaar plan. We bepalen onze eigen fundamentele waarden die nodig zijn voor de waarden van morgen.
GETTING THE PICTURE & DOORKIJK
De drie onderdelen ontwikkeling, praktijk en toekomst komen samen. Waar kunnen we de handen schudden en waar is werk aan de winkel?
LUNCH & NAPRATEN
EINDE EVENT

Belofte van dit event

Met dit event zoeken we naar antwoorden op de vraag hoe we voor 2030 een stabiel en veilig thuis voor iedereen realiseren, ook voor degenen die daar hulp bij nodig hebben. Wat is daarvoor nodig op het gebied van mensen, middelen en samenwerking?

Voor wie

Dit event is bedoeld voor iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de opgave om een thuis te bieden voor iedereen. Denk aan woningcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers, adviseurs, kennisinstituten en vastgoedbedrijven. Het is een ledenevent waar de leden van CorporatieNL elkaar ontmoeten.

Deelnemers zijn onder meer werkzaam bij Eigen Haard, Woonbond, Woonkwartier, Oost Flevoland Woondiensten, Vidomes, Platform 31, Fien Wonen, Taskforce Wonen en Zorg, Poort6, Thuisvester, Kences Studentenhuisvesting, Wb Velsen, Triada, Alwel, Gemeente Gooise Meren, Nevap, Ketenmanagement, Intermaris, AM Ontwikkeling, Gemeente Almere, SVWN, Kenniscentrum Sociaal Domein, Gemeente Bunnik, Latei, Vastgoedmanagement Nederland, Pré Wonen, Dutch Green Building Council, Waterweg Wonen, De Key en meer.

Maximaal 50 plekken

Dit event vindt plaats in het midden van het land. We houden rekening met eventuele veiligheidsmaatregelen in verband met ieders gezondheid. Voor dit ledenevent zijn maximaal 50 plekken beschikbaar.

PE-punten

Bestuurders kunnen 4 PE-punten behalen door deelname aan het event.

Aanmelden voor dit event

Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Ga naar het ledenplatform, klik op de deelnameknop en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.