Een thuis voor iedereen

Maatschappelijk
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 13 Okt 2022
Details
Datum Kosten Locatie

Een thuis is wat we allemaal wensen, maar wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Laat staan een veilige en stabiele basis waar mensen zich kunnen ontplooien. Ondertussen loopt het tekort aan woningen steeds verder op. En toch moeten we een thuis voor iedereen - ook voor degenen die daar hulp bij nodig hebben - realiseren in 2030. Wat is daarvoor nodig aan mensen, middelen en samenwerking?

Grote urgentie
Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Het is vaak de stap naar verdere ontplooiing en verbetering van de persoonlijke situatie. De huisvestingsmogelijkheden voor mensen die hulp nodig hebben zitten echter in een trend van verslechtering in plaats van verbetering. Wanneer een passend thuis ontbreekt, dreigt algauw een negatieve spiraal van (sociale) problemen. Er is dus een grote urgentie om ons over dit probleem te buigen.

Woningtekort
Daarnaast kampt Nederland met een groot woningtekort. En dat woningtekort loopt steeds verder op. Daar tegenover staat dat de bevolking het komende jaar naar verwachting ook groeit.

De roep naar oplossingen
Het probleem en de urgentie is groot. Samen met experts en jou gaan we op zoek naar de mogelijkheden en oplossingen die er wel zijn. Wat kunnen we op dit moment wel doen om de toekomst van dit probleem te veranderen? Na dit event:

  • Ontdek je de rode draden van het wonen, in het bijzonder die van aandachtsgroepen.
  • Heb je inzicht in wat er aan mensen, middelen en samenwerking nodig is.
  • Heb je nieuwe manieren van denken, doen en organiseren ontdekt om aan de slag te gaan.

Ochtendprogramma - De Visie

Tijd Onderwerp
OPENING EN WELKOM
Dagvoorzitter Fadime Örgu geeft een toelichting op programma, techniek, vragen en deelt haar visie op het thema
ONTWIKKELINGEN – VASTZITTEN IN DE RODE DRADEN
Wat heeft 30 jaar volkshuisvesting ons gebracht? Welke belangrijkste ontwikkelingen maken dat een thuis voor iedereen (nog steeds) een zeer lastige opgave is? In deze bijdrage ontdekken we de rode draden van het wonen in Nederland.
KIJKJE IN DE KEUKEN – EEN VEILIGE EN STABIELE BASIS OP DE TOCHT
Waar lopen mensen en professionals precies in de praktijk in vast? In deze bijdrage schetsen we de urgentie van het probleem en nemen we in een kijkje in de keuken van de alledaagse praktijk. En hoe weten zij de schouders eronder te zetten.
VISIE - AANDACHT VOOR EEN THUIS
Waar anderen naar elkaar wijzen, doen wij het met elkaar. Hoe stellen we (nieuwe) beweging in gang om een thuis voor iedereen te realiseren. Wat is daarvoor nodig nu en in de toekomst?
KORTE PAUZE
WOONDISCUSSIE
Samen met alle belangrijke verantwoordelijke partijen zoeken we naar urgente antwoorden over het wonen in Nederland. “Wat is ervoor nodig om voor 2030 een thuis te bieden aan iedereen in Nederland. Ook aan diegene die daar hulp bij nodig hebben?” Welke acties zijn er nodig? Voor welke huidige opgave staan we?
LUNCHPAUZE

Middagprogramma - De Praktijk

Tijd Onderwerp
START WORKSHOPS - WE DOEN HET MET ELKAAR
In de workshop gaan we samen met elkaar aan de slag en onderzoeken we wat en hoe een thuis realiseerbaar is. Vanuit mensen, middelen en samenwerking pellen we dit af. Kies de workshop waar jij mee aan de slag wilt.
WORKSHOP 1 – MET WELKE CREATIEVE WOONVORMEN?
We zijn gebaat bij snelle maar ook oplossingen voor de lange duur om het thuis probleem voor iedereen die dat nodig heeft op te lossen. In deze workshop onderzoeken we welke verschillende creatieve woonvormen er nodig zijn om aandachtsgroepen een thuis te bieden.
WORSKHOP 2 – VASTLOPEN, GRIP OP STAPELINGSPROBLEMATIEK
In Nederland hoef je niet heel veel problemen te hebben om structureel uitgesloten te worden van een passend thuis. Een groep mensen die te maken heeft met een combinatie van problemen komen juist door deze combinatie lastig aan een thuis. Waarom is een thuis niet voor iedereen vanzelfsprekend? Hoe krijgen we grip op deze problematiek en een thuis voor deze mensen? Verken het met elkaar in deze workshop.
WORKSHOP 3 – STERKE SCHAKELS
Het credo om een thuis voor iedereen te realiseren of de woningnood aan te pakken is vaak “Meer samenwerken”. In deze workshop onderzoeken we met elkaar wat “Meer samenwerken” precies inhoudt, hoe die samenwerking vertaalt moet worden om deze opgave te realiseren? En vooral met wie? Woningcorporaties, ontwikkelaars, beleggers, eigenaren, bouwers, ambtenaren en politici?
EINDE WORKSHOPS
GETTING THE PICTURE
Tijdens het event worden de belangrijkste besproken acties en aanbevelingen in kaart gebracht middels een live tekening. We sluiten het event af met het totaal plaatje voor vervolg.

Belofte van dit event
Met dit event zoeken we naar antwoorden op de vraag: Hoe realiseren we voor 2030 een thuis (stabiele en veilige basis) voor iedereen, ook zij die daar hulp bij nodig hebben? Wat is daarvoor nodig op het gebied van mens, middelen en samenwerking?

Voor wie
Dit event is bedoeld voor iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan deze opgave om een thuis te bieden voor iedereen. Denk aan woningcorporaties, gemeenten, ontwikkelaars, bouwers, adviseurs, kennisinstituten en vastgoedbedrijven. Tegelijkertijd is het een ledenevent waar de leden van CorporatieNL elkaar ontmoeten.

Online of offline aanwezig
Er zijn voor dit online event maximaal 100 plekken beschikbaar om op locatie het event bij te wonen. Vind jij het leuk om op de locatie aanwezig te zijn in plaats van achter de computer? Vermeld dat bij je aanmelding in het opmerkingenveld. Let op, vol is vol.

Aanmelden voor dit event
Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Klik op de knop hieronder en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden. Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.