Handelen als zorgcorporatie

Maatschappelijk
Nieuw Inschrijvingen net geopend
790,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 12 Dec 2018
Details
Datum Kosten Locatie

Veel huurders van jouw corporatie zijn 75 jaar of ouder. Je huisvest daarnaast diverse mensen met een zorgvraag en verhuurt vastgoed aan zorgaanbieders. Het overheidsbeleid is gericht op het langer zelfstandig en zelfredzaam wonen van deze doelgroepen. Hierdoor worden aanvullende eisen gesteld aan de woning, het voorraadbeleid en de aanwezige wijkvoorzieningen. Daarnaast wordt de samenwerking met gemeenten en zorgorganisaties steeds belangrijker. Hierdoor ontstaan allerlei vraagstukken waarmee corporaties worden geconfronteerd.
De trainer neemt deze vraagstukken met je door en leert je alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Wonen en Zorg.

Doe mee met deel 1

In het digitale leersysteem kun je vrijblijvend deelnemen aan onze e-learning module ‘Handelen als zorgcorporatie’. Door deel te nemen heb je de eerste stap gezet voor je aanpak, waarmee je als corporatie tegemoetkomt aan de veranderende vraag omtrent wonen en zorg (denk aan verandering in regels, toenemende druk vanuit zorgdoelgroepen).

Ga naar de module ‘Handelen als zorgcorporatie’

Voor wie?

Deze 1-daagse training is bestemd voor medewerkers van corporaties, gemeenten en zorginstellingen die meer inzicht willen krijgen in de actuele ontwikkelingen op het gebied van Wonen en Zorg.

Programma

Tijd Onderwerp
Gewijzigd overheidsbeleid voor Wonen en Zorg: actuele veranderingen
Bevolkingsontwikkeling en ontwikkelingen in de zorg
Woningvraag en opgave per doelgroep: ouderen, inwoners met psychiatrische problemen, inwoners met een (licht) verstandelijke beperking en statushouders
Kansen door intensieve samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en nieuwe partijen
Zelfredzaamheid met woon-zorgtechnologie zoals domotica, smart robots, big data
Wijkvoorzieningen en de rol van burgers
Praktijkcases

Wie geeft deze training?

Martin Bleijenburg
Martin BleijenburgTrainer

Senior adviseur/ Partner, Companen Advies

Martin Bleijenburg is senior adviseur en partner bij onderzoeks- en adviesbureau Companen B.V. Martin heeft in de corporatiebranche veel kennis en kunde opgebouwd rondom de transitie scheiden wonen en zorg, betaalbaarheidsprogramma’s, prestatieafspraken, strategisch voorraadbeleid, huisvesting statushouders, wijkontwikkeling, huurbeleid, lokaal en regionaal woonbeleid, scheiden DAEB/niet-DAEB, enzovoorts. Naast zijn uitgebreide kennis heeft hij veel ervaring met het in goede banen leiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hij is naast sparringpartner en trainer voor bestuurders en toezichthouders ook een inspirerend spreker en gespreksleider op conferenties en congressen. Martin is ook de programmaleider van de 'leergang Wonen en Zorg: het wonen van morgen'.

Enkele slides uit de beschikbaar gestelde presentatie

Direct aan de slag? Download de presentatie van systeem- naar leefwereld

In de beschikbaar gestelde presentatie van de trainer Martin, leer je o.a. meer over de content van wonen en zorg, de rollen en een aanpak.

Inhoud van de presentatie

  • Context transitie
  • Gevolgen
  • Samenwerking
  • Uitgangspunten
  • Rollen ketenpartners
  • Programmatische aanpak
  • Lonkend perspectief

Aanvragen?
Vraag de presentatie aan via klantsupport@corporatienl.nl.

Unieke aanpak

Voor, tijdens en na deze training zal onze trainer praktijkopdrachten verstrekken en desgevraagd persoonlijke feedback geven. Ook kunt u gebruik blijven maken van de telefonische helpdesk voor uw praktijkvragen.

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2018 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven in haar register. En u koos ons zelf als beste nieuwe opleider.

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschap: