Het landelijk congres Wonen en Zorg

Maatschappelijk
1 Datum
595,- Gratis deelname voor leden
Details
Datum Kosten Locatie

De zorgvragen voor corporaties nemen de komende jaren enorm toe. De doelgroep verandert immers razendsnel, steeds meer mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking doen een beroep op de corporatie. Het wonen moet anders. Om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen is vandaag een heldere visie nodig. Dit congres leert de deelnemers waar zij rekening mee moeten houden, welke strategieën zij kunnen ontwikkelen en hoe andere organisaties al succesvol de transitie maken.

Onderzoek

Het onderzoek Wonen en Zorg 2017 is van start en duurt tot 30 april 2017. De resultaten van deze vragenlijst vormen belangrijke input voor dit congres.
Het beantwoorden van de vragen op de volgende pagina’s kost je slechts 5 minuten en levert je belangrijke informatie op. Als je het op prijs stelt, krijg je alle resultaten gratis toegezonden.

Start onderzoek

Wat je leert

Om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen is vandaag een heldere visie nodig. Dit congres leert je waar je rekening mee moet houden, welke strategieën je kunt ontwikkelen en hoe andere organisaties al succesvol de transitie maken. En als deelnemer leer je hoe je op de beste manier de samenwerking zoekt en succesvol maakt. Je verkent tevens de belangrijkste innovaties en maakt deze toepasbaar voor je eigen organisatie.

Programma*

Tijd Onderwerp
Inloop met koffie en thee
Opening en welkom - Henk Gravesteijn, Energieke econoom met sociaal hart
ONTWIKKELINGEN BIJ DOELGROEPEN
Demografische trends en gevolgen voor wonen - Prof. dr. ir. G.R.W. (George) de Kam, Honorair hoogleraar Volkshuisvesting Rijksuniversiteit Groningen
Maatschappelijke- en zorgontwikkelingen - Daniëlle Harkes, Manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Technologische trends in zorgen en wonen - Martijn Aslander, Auteur bestseller Nooit Af
Koffiepauze op het Zorgplein
IS ER EEN PROBLEEM?
Wonen en Wijken in relatie tot langer zelfstandig thuiswonen. Verouderd vastgoed. - Anne van Grinsven, manager strategie Woonzorg
Meer maatwerk en samenwerking - Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland
Herijken processen en strategisch voorraadbeleid - Ellen Olde Bijvank, adviseur en toezichthouder in zorg en wonen
Lunchpauze op het Zorgplein
BETEKENIS VOOR KLANTEN, VASTGOED EN ORGANISATIE VAN DE CORPORATIE (Parallelsessies)
Parallelsesie 1: Corporatiebezit aanpassen en betaalbaarhouden - Hedy van den Berk, Bestuursvoorzitter Havensteder
Parallelsesie 2: Wie betaalt de transformatie? - Aart Cooiman, Senior Sectorspecialist Woningcorporaties Rabobank REF
BETEKENIS VOOR ONZE WIJKEN
Parallelsesie 3: Wijken zijn hier niet voor ingericht ?! - Marcel van Heck, adviseur Rijksbouwmeester
Parallelsesie 4: Nieuwe arrangementen met gemeenten, welzijn en zorg - Wine te Meerman, Sectorleider Zorg & Welzijn Berenschot
Theepauze op het Zorgplein
PLENAIRE PANELDISCUSSIE
Belangrijkste inzichten en hoe nu verder. Stellingen en belangrijkste opinies. Samenvatting.
Einde, Drankje en Goodiebags

* Bij programma en line-up van sprekers kunnen last minute wijzigingen plaatsvinden.

Sprekers

Bij het congres vertellen toonaangevende sprekers vanuit corporatie, zorg, advisering en wetenschap vanuit hun eigen ervaring. Zo tref je Prof. dr. ir. George de Kam, honorair hoogleraar Volkshuisvesting aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vertelt over de ontwikkelingen bij de doelgroep van de corporatie waaronder ouderen.Tevens duidt hij op zijn bijzonder wijze de betekenis daarvan voor de corporatie.  Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg Nederland, gaat exclusief voor dit congres in op samenwerking en maatwerk. Vanuit Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zal Daniëlle Harkes de aanstaande ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg voor bewoners met je delen. Martijn Aslander is als trendwatcher op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zijn boeken behoren tot de bestsellers. Tijdens het congres deelt hij eenmaal zijn unieke inzichten in technologie en de gevolgen voor het wonen. Verder tref je Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter Havensteder, die vertelt hoe de Rotterdamse corporatie haar vastgoed en haar samenwerkingen aanpast aan de nieuwe toekomstige situatie. Verder zal Aart Cooiman van Rabo Real Estate Finance uitleggen hoe je de transformatie van het vastgoed en de inrichting financiert. Ellen Olde Bijvank legt uit welke processen we moeten herijken en wat de gevolgens zijn voor je huidige vastgoedsturing. vanuit de Rijksbouwmeester komt Marcel van Eck zal de aanleiding en consequenties van de ontwerpprijsvraag over zorg en de wijk toelichten. Wine te Meerman, Sectorleider Zorg & Welzijn Berenschot, zal de achtergronden en praktijk schetsen van de nieuwe afspraken met gemeenten, welzijn en zorg. Dagvoorzitter is Henk Gravesteijn, oud-bestuurder van corporatie Tablis Wonen en econoom met een sociaal hart.

Zorgplein

Op het Zorgplein vinden de pauzes en de lunch plaats. Je ziet er voorbeelden van succesvolle projecten en je maakt kennis met de nieuwste technologische snufjes op het gebied van wonen en zorg. Het plein is interactief en informatief. Voor leveranciers is ruimte om hun aanbod te tonen in lijn met de inhoud van het congres.

Voor wie?

Bestuurders, managers en medewerkers Wonen, strategen, vastgoedmanagers, assetmanagers, financieel managers, controllers, toezichthouders, adviseurs, beleidsmakers, gemeentefunctionarissen, zorgverleners, financiers, leveranciers.

PE punten

Bestuurders en toezichthouders ontvangen 6 PE-punten voor hun deelname.

Wie zijn er nog meer bij?

Voor het congres en de bijbehorende webinar hebben zich bestuurders, directieleden, managers, teamleiders en adviseurs aangemeld van onder meer Woonstichting Vooruitgang, Havensteder, Woonstichting Triada, Aenergie, Woonconcept, HEEMwonen, Woonzorg, IJsseldal Wonen, 3B Wonen, Innergo, Woonconcept, Lefier, iLoq, Beter Wonen, Woonstichting Vooruitgang, Woonkracht10, Actium Wonen, Wonen Limburg, Wooninfo, RWS Goes en vele anderen uit gemeente, corporatie en advisering.

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschapsmodel ‘basis’: