Het nieuwe omgevingsrecht 2022: de Omgevingswet

Corporatie
5/12Plekken zijn bezet
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 10 Sep 2020
Details
Datum Kosten Locatie

In 2022 wijzigt het omgevingsrecht ingrijpend. De Omgevingswet treedt in werking. Deze stelselwijziging in het omgevingsrecht wordt wel gezien als één van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis van Nederland. Beoogd is een nieuwe wet waarin 26 wetten uit het huidige omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuur etc.) moeten opgaan. Doel is een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid en besluitvorming, een vergroting van bestuurlijke afwegingsruimte, een versnelling van besluitvorming en een vergroting van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.

Wat je leert

Na deze training weet je hoe de nieuwe wetgeving is ingericht, op welke onderdelen en in hoeverre de nieuwe regelingen zowel procedureel als materieel een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, welke procedures gaan gelden en hoe je daarop eventueel nu al kunt inspelen.

Programma

Tijd Onderwerp
Instrumenten binnen de Omgevingswet met onder andere omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, omgevingsvergunning, omgevingswaarden
Bouwen onder de Omgevingswet, afwijken van omgevingsplan, milieubelastende activiteit
Procedures, participatie en rechtsbescherming
Onteigening, nadeelcompensatie
Overgangsrecht
Digitalisering
Vragen, tips en samenvatting

Trainer

Gerben Bosma en Jan-Willem Verhoeven
Gerben Bosma en Jan-Willem VerhoevenTrainers

Bosselaar Strenger Legal Partners

De training wordt inhoudelijk verzorgd door mr. Gerben Bosma en mr. Jan-Willem Verhoeven, beide ervaren advocaten in het omgevingsrecht, verbonden aan Bosselaar Strenger Legal Partners in Utrecht

Voor wie?

Alle medewerkers die met vastgoedvraagstukken in aanraking komen, in het bijzonder als het gaat om omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Te denken valt aan vastgoedbeheerders, medewerkers leefbaarheid, complex- en gebiedsbeheerders, opzichters, projectleiders, strategisch huisvestingsplanners en medewerkers kwaliteitszorg, projectontwikkeling en -coördinatie, technisch toezicht, strategie & beleid en juridische zaken.

Aanmelden voor de training

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze training gratis deelnemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen en events volgen.