Het nieuwe omgevingsrecht 2023: de Omgevingswet

Vastgoed
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 15 Sep 2022
Details
Datum Kosten Locatie

In 2023 wijzigt het omgevingsrecht ingrijpend. De Omgevingswet treedt in werking. Deze stelselwijziging in het omgevingsrecht wordt wel gezien als één van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis van Nederland. Beoogd is een nieuwe wet waarin 26 wetten uit het huidige omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuur etc.) moeten opgaan. Doel is een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid en besluitvorming, een vergroting van bestuurlijke afwegingsruimte, een versnelling van besluitvorming en een vergroting van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.

Wat je leert

Na deze online training weet je hoe de nieuwe wetgeving is ingericht, op welke onderdelen en in hoeverre de nieuwe regelingen zowel procedureel als materieel een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, welke procedures gaan gelden en hoe je daarop eventueel nu al kunt inspelen.

Programma

Tijd Onderwerp
Instrumenten binnen de Omgevingswet met onder andere omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, omgevingsvergunning, omgevingswaarden
Bouwen onder de Omgevingswet, afwijken van omgevingsplan, milieubelastende activiteit
Procedures, participatie en rechtsbescherming
Pauze
Onteigening, nadeelcompensatie
Overgangsrecht
Rechtsbescherming
Digitalisering
Samenvatting, vragen en afsluiting

Voor wie?

Alle medewerkers die met vastgoedvraagstukken in aanraking komen, in het bijzonder als het gaat om omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld vastgoedbeheerders, medewerkers leefbaarheid, complex- en gebiedsbeheerders, opzichters, projectleiders, strategisch huisvestingsplanners en medewerkers kwaliteitszorg, projectontwikkeling en -coördinatie, technisch toezicht, strategie & beleid en juridische zaken.

Aanmelden voor de training

Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Klik op de knop hieronder en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.