Intercultureel contact

Corporatie
Nieuw Inschrijvingen net geopend
545,- Gratis deelname voor leden
Deze training wordt door een externe partij verzorgd.
Details
Datum Kosten Locatie

Als corporatieprofessional komt men regelmatig in aanraking met mensen uit verschillende culturen. Het is uw taak deze mensen te informeren, te adviseren, te motiveren en te stimuleren. Een gebrek aan kennis over en inzicht in andere culturen kan de effectiviteit van deze taak beperken. Om u de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken en meer diepgang en inhoud te geven aan uw functie verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Training intercultureel contact.

Inhoud

De training begint met een behandeling van de theorie rond het werken met cultuurverschillen. Hierbij kan desgewenst gefocust worden op de cultuurprofielen die binnen uw werkgebied dominant zijn. Het gaat hierbij om:

  • het belang van scheiding van waarneming en interpretatie;
  • culturaliteit versus persoonlijkheid en mogelijkheden;
  • de crossculturele communicatiebarrières: taal, non-verbale communicatie, stereotypen, het eigen culturele oordeel en stress;
  • de belangrijkste gedragsbepalers van culturen: de relatie tussen het individu en de groep, de omgang met hiërarchie/ongelijkheid, de omgang met sekserollen en de beheersing van agressie, de omgang met onvoorspelbaarheid en ambiguïteit en de houding ten opzichte van tijd en tradities;
  • de fasen van culturele aanpassing;
  • (mis)interpretatie van op cultuur gebaseerd gedrag.

Vervolgens wordt in de vorm van opdrachten en simulatiespellen gewerkt aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers die uit hoofde van hun functie regelmatig contact hebben met klanten uit diverse culturen.

Doel

Het doel van deze training is om deelnemers handvatten te geven voor een goede omgang met mensen uit verschillende culturen, met als resultaat:

  • een grotere effectiviteit van het contact;
  • meer plezier in het (interculturele) werk.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Duur

1 dag

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.