Kennissessie Dilemma’s in duurzaamheid

Vastgoed
Nieuw Inschrijvingen net geopend
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 18 Jun 2020
Details
Datum Kosten Locatie

Bij het verduurzamen van vastgoed sta je voor dilemma’s. En toch moet je verstandige keuzes maken, maar hoe doe je dat? Tijdens deze kennissessie staan de dilemma’s die je tegenkomt centraal en bespreken we de oplossingen die anderen daarvoor gevonden hebben.

Wat je kunt verwachten

Investeer je in woningen die je over 20 jaar weer sloopt om nu te voldoen aan de CO2-afspraken? Kies je voor warmtepompen terwijl bewoners daar niet blij mee zijn maar je stakeholders wel? En hoe verantwoord je beslissingen waar de meningen achteraf verdeeld over zullen zijn?  Tijdens deze kennissessie bespreek je de belangrijkste duurzaamheidsdilemma’s en hoe je daarmee om kunt gaan. Welk dilemma heb jijzelf?

Programma

Tijd Onderwerp
Opening en welkom door Margriet Drijver
Margriet is bestuurder Lefier en bestuurlijk boegbeeld renovatieversneller bij het Ministerie van BZK
Ontwikkelingen, dilemma's en oplossingsrichtingen door Sven Ringelberg (programmaleider duurzaam, gemeente Rotterdam)
Sven Ringelberg vertelt onder meer over zijn no-regret-onderzoek, de samenwerking met gemeenten en de toekomstige ontwikkelingen waar we vandaag al een antwoord op moeten hebben.
Voorbeeldaanpak van corporatie
Pauze met koffie en thee
Discussie aan 4 tafels
Met elkaar oplossingen bedenken voor de 4 belangrijkste dilemma's. Wat kun je doen, wat doen anderen, welke praktische voorbeelden kennen we en hoe kom je tot een gemeenschappelijke visie en aanpak.
Terugkoppeling, reacties en samenvatting
Afsluiting met drankje en hapje

De dilemma’s

Tijdens de bijeenkomst discussiëren we aan 4 verschillende tafels over over de 4 belangrijkste dilemma’s waar je mee te maken hebt. Aan elke tafel nemen deelnemers vanuit collega-corporaties zitting, aangevuld met deelnemers vanuit gemeente, bouw, advies en financiering. Op die manier behandelen we elk dilemma vanuit verschillende invalshoeken en werken we gezamenlijk aan oplossingen.

De 4 dilemma’s die we bespreken zijn:

  1. betaalbaarheid versus duurzaamheid
  2. koploper zijn versus volger zijn
  3. kosten versus waardeopbouw circulariteit
  4. belangen van bewoners versus routekaart CO2-neutraal 2050

Heb jij daar een mening over en wil je meepraten met collega’s en wellicht anderen overtuigen?

Zij komen ook

Als je te maken hebt met verduurzaming, CO-2-neutraliteit, klimaat of bewonersbeleid in jouw organisatie dan is deze kennissessie echt iets voor jou. Ook als je gewoon meer wilt weten over hoe je omgaan met de belangrijkste dilemma’s ben je natuurlijk welkom. We doen dit met en voor elkaar. Ontmoet:

  • vastgoedmanagers, assetmanagers, portefeuillemanagers
  • duurzaamheidsmanagers
  • projectleiders, ontwikkelmanagers
  • strategen, beleidsadviseurs
  • bestuurders, directieleden, toezichthouders
  • managers en medewerkers van andere organisaties zoals gemeenten, kennisinstituten, onderwijs en markt

Aanmelden

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze kennissessie deelnemen. Zij kunnen ook de andere bijeenkomsten, events en trainingen volgen. Niet-leden betalen een eenmalige toegangsprijs.

Klik op de knop hieronder en wees erbij.