Kennissessie Dilemma’s in duurzaamheid

Vastgoed
46/50Plekken zijn bezet
595,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 05 Nov 2020
Details
Datum Kosten Locatie

Bij het verduurzamen van vastgoed sta je voor dilemma’s. En toch moet je verstandige keuzes maken, maar hoe doe je dat? En hoe maak je de doorontwikkeling naar wijkniveau, die je al over 2 jaar rond moet hebben? Tijdens deze kennissessie staan de dilemma’s die je tegenkomt centraal en bespreken we de oplossingen die anderen daarvoor gevonden hebben.

Wat je kunt verwachten

Investeer je in woningen die je over 20 jaar weer sloopt om nu te voldoen aan de CO2-afspraken? Kies je voor warmtepompen terwijl bewoners daar niet blij mee zijn maar je stakeholders wel? En hoe verantwoord je beslissingen waar de meningen achteraf verdeeld over zullen zijn?  Tijdens deze bijeenkomst bespreek je de belangrijkste duurzaamheidsdilemma’s en hoe je daarmee om kunt gaan. Welk dilemma heb jijzelf?

Programma

Tijd Onderwerp
Opening en welkom door Margriet Drijver
Margriet is voormalig corporatiebestuurder met passie voor opdrachtgeverschap en tegenwoordig bestuurlijk boegbeeld Renovatieversneller bij het Ministerie van BZK. Als interim-bestuurder werkte Margriet voor woningcorporaties Lefier, Beter Wonen Vechtdal, Elkien, Parteon, Acantus en Woonconcept.
Ontwikkelingen, dilemma's en oplossingsrichtingen door Sven Ringelberg (programmaleider duurzaam, gemeente Rotterdam)
Sven Ringelberg vertelt onder meer over zijn no-regret-onderzoek, de samenwerking met gemeenten en de toekomstige ontwikkelingen waar we vandaag al een antwoord op moeten hebben.
Bouwmethode en manier van denken voor het hedendaagse en toekomstige wonen door Ala Hussin (business director bij Rockwool)
Bewoners stellen in de hedendaagse samenleving hele andere eisen aan het wonen en dus aan woningen. Bewust en onbewust. Demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen in vorm en formaat van huishoudens, persoonlijke behoeften en regelgeving hebben daar enorme invloed op. De huidige bouwmethoden sluiten hier niet altijd op aan en zijn vaak gericht op maar een klein deel hiervan. Daarom is een nieuwe bouwmethode ontwikkeld waarbij de gedachten en behoefte van de bewoner als basis is genomen.
Pauze met koffie en thee
Discussie aan 4 tafels
Met elkaar oplossingen bedenken voor de 4 belangrijkste dilemma's. Wat kun je doen, wat doen anderen, welke praktische voorbeelden kennen we en hoe kom je tot een gemeenschappelijke visie en aanpak.
Kick-off nieuwe werkgroep
De nieuwe werkgroep gaat aan de slag met een vraagstuk over het verduurzamen van vastgoed. Leden komen gedurende een jaar eens in de 3 maanden 2 uur bij elkaar en bedenken een nieuwe integrale aanpak, methode of techniek om vastgoed te verduurzamen. Tijdens de kennissessie van 2021 presenteren zij hun resultaten.
Afsluiting met drankje en hapje

De dilemma’s

Tijdens de bijeenkomst discussiëren we aan 4 verschillende tafels over over de 4 belangrijkste dilemma’s waar je mee te maken hebt. Aan elke tafel nemen deelnemers vanuit collega-corporaties, gemeente, bouw, advies en financiering plaats. Op die manier behandelen we elk dilemma vanuit verschillende invalshoeken en werken we gezamenlijk aan oplossingen. En we bespreken wat we zelf kunnen doen of juist van de ander verwachten.

De 4 dilemma’s die we bespreken zijn:

  1. betaalbaarheid versus duurzaamheid
  2. koploper zijn versus volger zijn
  3. kosten versus waardeopbouw circulariteit
  4. belangen van bewoners versus routekaart CO2-neutraal 2050

Heb jij daar een mening over en wil je meepraten met collega’s en wellicht anderen overtuigen?

Zij komen ook

Als je te maken hebt met verduurzaming, CO2-neutraliteit, klimaat of bewonersbeleid in jouw organisatie dan is deze kennissessie echt iets voor jou. Ook als je gewoon meer wilt weten over hoe je omgaan met de belangrijkste dilemma’s ben je natuurlijk welkom. We doen dit met en voor elkaar. Ontmoet:

  • vastgoedmanagers, assetmanagers, portefeuillemanagers
  • duurzaamheidsmanagers
  • projectleiders, ontwikkelmanagers
  • strategen, beleidsadviseurs
  • bestuurders, directieleden, toezichthouders
  • managers en medewerkers van andere organisaties zoals gemeenten, kennisinstituten, onderwijs en markt

Partner

De kennispartner voor dit event is ROCKWOOL. Bekijk de partnerpagina en ontdek welke kennis en expertise ROCKWOOL voor jou in huis heeft.

Aanmelden

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze kennissessie deelnemen. Zij kunnen ook de andere bijeenkomsten, events en trainingen volgen. Niet-leden betalen een eenmalige toegangsprijs.

Klik op de knop hieronder en wees erbij.