Bouwstenen van de Digitale Corporatie

Digitaal
Nieuw Inschrijvingen net geopend
3495,-
Sluiting 19 Sep 2018
Details
Datum Kosten Locatie

Smartphones, social-media, Netflix, Spotify, Uber, AirB&B, PayPal, e-Wallet zijn innovaties die ons leven voorgoed hebben veranderd. Ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en werk. Mobile-banking, IOT, IOE, big-data, relevant-data, Bitcoin, Etherium en Blockchain zijn technologieën in opkomst die door gaan op de bestaande ontwikkelingen.

Hoe houden we als sector deze ontwikkelingen bij? En, hoe kunnen we deze ontwikkelingen toepassen in ons dagelijks werk? Wat betekent deze ontwikkeling voor onze organisatie, medewerkers en klanten? Vanaf 2017 biedt CorporatieNL je een unieke leergang, die ingaat op deze vraagstukken.

Doel/missie

 • Inkijk geven in de toekomst, bekend raken met digitale mogelijkheden. Inspireren en prikkelen.
 • Een impuls geven voor verdere digitalisering van de organisatie in haar relaties met de klant, maatschappij en medewerkers.

In de laatste sessie houden de deelnemers een korte presentatie over de ideeën die ze hebben opgedaan, waarmee ze hun eigen organisatie een impuls kunnen geven voor verdere digitalisering in relatie tot klant en bedrijfsefficiency.

Leerresultaten

 • Oriëntatie op de digitale mogelijkheden die toepasbaar zijn op de eigen organisatie.
 • Het opdoen van hoogwaardige praktische kennis over onderwerpen als customer experience, privacywetgeving, strategie en organisatorische aspecten, tot en met de laatste technologische ontwikkelingen en innovatie.

Trainingsdata

De sessies vinden om de 3 weken plaats. De data zijn als volgt:

Sessie 1: donderdag 20 september 2018
Sessie 2: donderdag 11 oktober 2018
Sessie 3: donderdag 1 november 2018
Sessie 4: donderdag 22 november 2018
Sessie 5: donderdag 13 december 2018

Deelnemers

Ben jij vooruitstrevend en zie jij digitale kansen voor jouw organisatie? Meld je dan snel aan. Er is slechts ruimte voor 12 deelnemers.
Aanmelden kan alleen vóór aanvang van de eerste trainingssessie op 08 maart 2018.

Deze leergang is bedoeld voor:

 • Managers: wonen, vastgoed
 • Medewerkers: beleidsadviseurs, strategen, communicatieadviseurs, marketeers
 • Teamleiders en afdelingshoofden: klantenservice, wonen, verhuur, verkoop
 • ICT: hoofden informatisering, hoofden ict, adviseurs, projectleiders digitale dienstverlening

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

Tijd Onderwerp
Digitale intake
Eerste trainingssessie – Bouwsteen: Maatschappij
Tweede trainingssessie – Bouwsteen: Klant
Derde trainingssessie – Bouwsteen: Technologie
Vierde trainingssessie – Bouwsteen: Organisatie
Eindsessie – Presentatie en uitreiking certificaat

Inhoud van de trainingssessies

De leergang bestaat uit 4 trainingssessies en een eindsessie, waarin deelnemers hun ideeën aan elkaar presenteren.

Eerste sessie – Maatschappij

De eerste sessie draait om de veranderende maatschappij. Belangrijke deelonderwerpen hierbij zijn:

 • Trends en ontwikkelingen
 • Digitale ontwikkelingen
 • Voorbeelden en praktijkcases
 • Inspelen op digitale trends
 • Ontwikkelingen informatiebeveiliging & privacy

Tweede sessie – Klant

In sessie 2 staat de klant centraal. Dit is een belangrijk thema binnen de corporatiesector en tevens de invulling van de tweede stap binnen het visiedocument. De volgende deelonderwerpen komen in ieder geval aan bod:

 • Wie is de klant en wat doet de klant?
 • Segmentatie: verschillen per doelgroep
 • Welke media en digitale instrumenten gebruikt de klant?
 • Hoe digitaal zijn ze?
 • Welke media zijn al bewezen en welke nog niet?
 • Best case van corporatie over digitale klantcontacten
 • Customer journey

Derde sessie – Technologie

In de derde sessie staat de technologie centraal. Hiermee worden niet de achterliggende systemen en processen bedoeld maar juist de gebruiksvoordelen die het biedt voor zowel de medewerker als de klant. Belangrijke deelonderwerpen hierbij zijn:

 • Digitale revolutie: wat is er aan de hand?
 • Raakt dat ook de corporatiebranche (met verdieping op technologie)?
 • Welke inzichten levert dat op?
 • Open en Big Data
 • Virtual reality en augmented reality

Vierde sessie – Organisatie

De organisatie is de vierde stap binnen het visiedocument en tevens de invulling van de vierde sessie. Belangrijke deelonderwerpen hierbij zijn:

 • Procesmanagement
 • Projectmanagement
 • Implementatie en communicatie
 • Hoe kun je innovatie bevorderen binnen jouw organisatie?
 • Cultuur: Hoe krijg ik de hele organisatie mee?
 • Het verhaal van start-ups

Wil jij aan de slag? Meld je dan hier aan.

Trainers

Ergin Borova
Ergin BorovaProgrammaleider / coach

Eigenaar UrbanNomadz

Interim manager en directeur-bestuurder die energie krijgt door mensen en organisaties in beweging te brengen en niveau hoger tillen met een positieve vibe. Ondernemer en co-eigenaar van een innovatieve start-up. Staat bekend als inspirerend, authentiek, ondernemend en enthousiasmerend met gezonde dosis humor. Is snel enthousiast te krijgen voor creatieve en innovatieve ontwikkelingen waarbij het klantgemak centraal staat.

Philippe Sprenger
Philippe SprengerTrainer

Managing Director Berenschot

Gedreven door het vergroten van de publieke waarde, public value, van organisaties. Geboeid door de dynamiek van corporaties. Op zoek naar mogelijkheden om met nieuwe technieken en data bestuurders en managers de juiste beslissingen te laten nemen én te laten leven in organisaties. Door te balanceren tussen de data en de menselijke kant van toepassing. Nieuwsgierig, relativerend en dóórdenkend.

Amir Sabirović
Amir SabirovićTrainer

Marketing & Sales Director Berenschot

Staat aan de wieg van data science en organisatiekunde. Streeft ernaar gehypte kreten als ‘digitalisering’, ‘robotisering’ en ‘Big Data’ te ontkrachten en terug te brengen naar de dagelijkse realiteit van organisaties. Big data evangelist met voorliefde voor alles wat met innovatieve technologie te maken heeft. Enthousiast, ondernemend, confronterend en inspirerend.

Ronald Provoost
Ronald ProvoostTrainer

Lid van H3Roes

Mijn inhoudelijke drive is om precies die informatie uit mensen te krijgen die echt bijdraagt aan betere beslissingen van mijn klanten. Oftewel mijn klanten echt klantgericht te maken. Hierbij gaat het niet alleen om beheersing van technieken voor verzameling van deze informatie, maar ook de vertaalslag binnen organisaties, zodat het echt tot verandering leidt. Het spreekt voor zich dat hierbij zowel rationele als emotionele componenten een rol spelen.

Olke Jan van der Meer
Olke Jan van der MeerTrainer

Managing Partner HC&H Consultants

Olke Jan is op strategisch niveau betrokken bij vraagstukken op het snijvlak van organisatie en ICT bij woningcorporaties, zonder daarbij de doorvertaling naar de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen. Hij houdt zich, naast de uitvoering van projecten, bezig met het vertalen van nieuwe ontwikkelingen naar de diensten van HC&H en publiceert ook regelmatig in het HC&H Magazine. Zijn motto: samen denken & samen doen!

Arthur Frieser
Arthur FrieserTrainer

Directeur bij Andersom B.V.

Organisatieadviseur die met passie en enthousiasme al bijna 20 jaar werkt aan organisatie- en informatiemanagementvraagstukken bij en met woningcorporaties. Hij is verbindend, mensgericht en luchtig in zijn benadering. Arthur is een gedreven ondernemer die bouwt aan Andersom. Hij neemt mensen en groepen graag mee in sessies waarbij hij nadrukkelijk de interactie opzoekt.

Guus van de Mond
Guus van de MondTrainer

Directeur Machine Learning Company

Guus van de Mond is de oprichter van Machine Learning Company, een vernieuwend Nederlands bedrijf dat o.a. woningcorporaties helpt met het toepassen van kunstmatige intelligentie. Zijn devies: Niet harder werken, maar slimmer werken door anders om te springen met een belangrijke asset: data.
Hij is een gedreven entrepreneur en professional, met een passie voor het praktisch toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen, in het bijzonder in het vakgebied van data science.