Het wonen van morgen

Maatschappelijk
1 Datum
3495,- Gratis deelname voor leden
Details
Datum Kosten Locatie

Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats op het gebied van Wonen en Zorg. De verandering in regels, toenemende druk vanuit zorgdoelgroepen en de opkomst van slimme technologie zorgen ervoor dat het bezit van de corporatie verandert en financiële risico’s toenemen. Meer nadruk op de woonfunctie vraagt om intensievere samenwerking tussen corporatie, gemeente en zorgorganisatie. Om tegemoet te komen aan de veranderende vraag is een gedegen aanpak nodig. Deze praktisch gerichte leergang helpt deelnemers bij het vormgeven van hun aanpak voor wonen en zorg in de vorm van een fasedocument.

Doel/missie

Aan het eind van de leergang hebben de deelnemers een fasedocument ontwikkeld waarmee hun organisatie de volgende stap kan zetten op het gebied van wonen en zorg.

Trainingsdata

De sessies vinden om de 3-4 weken plaats. De data zijn als volgt:

Sessie 1: 19 september 2017
Sessie 2: 10 oktober 2017
Sessie 3: 31 oktober 2017
Sessie 4: 16 november 2017
Terugkomdag: n.t.b.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

Tijd Onderwerp
Digitale intake
Sessie 1: Trends en ontwikkelingen
Sessie 2: Vraag en aanbod
Sessie 3: Aanpak
Sessie 4: Afronding fasedocument
Terugkomdag (ongeveer 6 maanden later)

Inhoud van de trainingssessies

Voorafgaand aan de leergang wordt gekeken in welke fase de organisatie zich bevindt middels een digitale intake. Dit zorgt ervoor dat iedere deelnemer een voor hem/haar relevant fasedocument kan ontwikkelen.

De leergang bestaat uit veel interactie. Een deel theorie, praktijkvoorbeelden en onderlinge discussie. De deelnemers toetsen de opgedane kennis in hun eigen organisatie door te kijken wat zij op korte termijn kunnen toepassen. Het conceptprogramma ziet er als volgt uit:

Sessie 1: Trends en ontwikkelingen

 • Wet en regelgeving (financiering, decentralisatie, participatiewet, jeugdwet)
 • Bevolkingsontwikkeling en ontwikkelingen in de zorg
 • Van solo beleid naar samenwerking
 • De inzet van technologie en big data
 • Individualisering
 • De gevolgen voor de corporatie

Sessie 2: Vraag en aanbod

 • Vraaganalyse
 • Aanbod analyse: Hoe verhoud zich dit tot de markt?
 • De verschillen in ‘het wonen van morgen’ tussen stad en platteland.
 • Resultaat: Marktanalyse Wonen en Zorg

Sessie 3: Aanpak

 • Strategie, innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen
 • Verbinding met gemeenten
 • Driehoek van vertrouwen: Vastgoed & Wonen, Welzijn, Zorg
 • Case: de jongere oudere. Enerzijds zijn er de ‘kwetsbare ouderen/risicogroepen’ en anderzijds de ‘zilveren kracht/vitale ouderen’. Beide groepen vragen om een andere aanpak.

Sessie 4: Afronding fasedocument

 • Aanpak verder uitwerken
 • Tips en praktijkvoorbeelden
 • In de middag: fasedocument presenteren

Sessie 5: Terugkomdag

Na afronding van de leergang wordt de groep uitgenodigd om in een ochtend de laatste ontwikkelingen bij hun eigen corporatie te bespreken.
Wat zijn de successen? Hoe gaan ze verder?

Voor wie?

Deze leergang richting zich vooral op het middenmanagement dat te maken heeft met Vastgoed en Wonen. De functionarissen die daarbinnen tot de doelgroep behoren zijn: Ontwikkelmanagers, Managers Vastgoed, Managers Wonen, Strategisch Adviseurs, Teammanagers Verhuur, Senior Consulenten, Projectleiders op gebied van Sociaal of Vastgoed.

Wil jij aan de slag? Meld je dan aan door te klikken op de knop ‘deelnemen’

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschapsmodel ‘compleet’: