Maatschappelijk Event: De kracht van de kwetsbare bewoner

Maatschappelijk
Nieuw Inschrijvingen net geopend
425,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 27 Sep 2019
Details
Datum Kosten Locatie

Als corporatie ben je verantwoordelijk voor het borgen van het woongenot. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt bij problemen of onveilige situaties. Het is belangrijk dat je tijdig ingrijpt om te voorkomen dat situaties escaleren, ook al ben je als niet eindverantwoordelijk. Door de komst van kwetsbare groepen in woonwijken hebben omwonenden in toenemende mate last van overlast. Om te voorkomen dat dit probleem alsmaar groter wordt, kun je het ook van een andere kant bekijken: je kunt het zien als een kans.

Denk bijvoorbeeld aan de rol die de (kwetsbare) bewoner kan spelen in het creëren van een prettige leefomgeving. Werk samen met de bewoners om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Door het probleem om te draaien levert het jou juist voordelen op: het kost minder tijd, de sociale samenhang wordt groter, het werk wordt leuker, etc.

Wat kun je verwachten van deze dag?

Dit event biedt handreikingen en voorbeelden uit de praktijk, om te laten zien hoe je gebruikt kunt maken van de kracht van kwetsbaarheid. In plaats van alleen te sturen met stenen.

Het event voor jou!

Dit event is voor iedereen die werkzaam is op het gebied van wonen, maatschappelijke ontwikkelingen, het sociale domein, leefbaarheid, verduurzaming, veiligheid, toezicht en handhaving bij woningcorporaties, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen.

Voor leden van CorporatieNL is dit event gratis toegankelijk. Zij kunnen ook gratis andere events, trainingen en webinars volgen. Bij aanmelding voor dit event kun je aangeven of je als lid wilt deelnemen of al lid bent.

Programma en sprekers (onder voorbehoud van wijzigingen)

Tijd Onderwerp
Inloop en ontvangst met koffie en thee
Opening en welkom door dagvoorzitter
Spreker 1 (wordt nader bekendgemaakt)
Spreker 2 (wordt nader bekendgemaakt)
Afronding plenair ochtendprogramma en introductie interactieve sessies
Interactieve sessies ronde 1 - Kies uit diverse thema's
Lunchpauze op het Innovatieplein
Interactieve sessies ronde 2 - Kies uit diverse thema's
KEYNOTE SPREKER (wordt nader bekendgemaakt)
PANELDISCUSSIE - met verschillende experts uit het vakgebied. Stellingen en discussie met het panel en de zaal.
Samenvatting en afsluiting door dagvoorzitter
Netwerkborrel op het Innovatieplein

>> Interactieve sessies

Na afloop van het plenair ochtendprogramma starten de interactieve sessies. Diverse sprekers geven jou als deelnemer de belangrijkste handvatten mee die je kunt gebruiken in je eigen praktijk. In deze sessies ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen en het verkrijgen van inzicht in nieuwe en innovatieve ontwikkelingen.

Heb jij de kennis in huis om een van deze sessies te verzorgen? Sluit je dan aan als expert.

>> Partners

CorporatieNL heeft een aantal toonaangevende kennis- en inspiratiepartners gevraagd aan het event mee te werken. Zij zijn benaderd om hun expertise ter beschikking te stellen tijdens een van de interactieve kennissessies en in een eigen stand innovatieve oplossingen te tonen. Je kunt ook bij ze terecht voor praktische tips, actuele vraagstukken of advies.

Partners