E-Book: De Nieuwe Woningwet in Toekomstig Perspectief

Maatschappelijk
1 Datum
0.00,- Gratis deelname voor leden
Details
Datum Kosten Locatie

Op 15 februari 2017 organiseerde CorporatieNL in het Haagse Nieuwspoort haar middagseminar over de resultaten van de nieuwe Woningwet en de gevolgen voor de toekomst. Onder leiding van dagvoorzitter en Volkskrantjournalist Tjerk Gualthérie van Weezel spreken ruim 80 deelnemers op 15 februari 2017 over de 5 thema’s uit de nieuwe Woningwet die de meeste impact hebben op de corporatiesector. De belangrijkste vertegenwoordigers vanuit corporatiebestuur, politiek, toezicht en advisering laten hun licht schijnen over de oogst, over wat er goed en niet goed gaat en over wat er vanaf nu beter moet. Heb je het gemist? Voor leden is een gratis e-book beschikbaar gemaakt.

Inhoud e-book

 • Thema 1: Heffen of investeren?
 • Thema 2: Betaalbaarheid
 • Thema 3: Scheiden DAEB/niet-DAEB
 • Thema 4: Lagere middeninkomens
 • Thema 5: Governance
 • VI. Panel: Conclusies en aanbevelingen
 • 14 interviews met belangrijke spelers in de sector en sprekers van de seminar verzameld

Voor wie is deze download?

 • bestuurders, directeuren en leden Raad van Toezicht van woningcorporaties
 • managers wonen, bedrijfsvoering, financiën, vastgoed
 • beleidsadviseurs, strategen
 • leden huurdersorganisaties, gemeentelijke afdelingen wonen
 • adviseurs, leveranciers en experts die actief zijn in de sector

Om de download aan te vragen dien je lid te zijn van CorporatieNL. Aanvragen kan via de knop ‘Deelnemen’.

Wat is er besproken tijdens het MiddagSeminar?

Sinds 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. Die verplicht corporaties om zich te richten op het bouwen en beheren van huurwoningen voor mensen met lagere inkomens. De wet wil dat bereiken door de taak van de corporatie te beperken en ook door het toezicht op een andere manier te organiseren. Dit leidt tot ongewenste situaties.

De bouw voor het middeldure huursegment stagneert, mensen met lagere inkomens worden juist met hogere huren geconfronteerd en het is lastig om goede nieuwe bestuurders te vinden. De gevolgen van gemaakte keuzes voor de slaagkans en voor de financiering worden langzamerhand bekend en die komen niet altijd overeen met de bedoeling. Nieuwe prestatieafspraken zijn op veel plaatsen nodig.

Programma

Tijd Onderwerp
Inloop en ontvangst met lunch
Opening: Welkom door dagvoorzitter
HEFFEN OF INVESTEREN?: waarom en waarheen met de verhuurderheffing? Praktijk: Gevolgen van de verhuurderheffing. Wat de woningmarkt nu nodig heeft.
BLIJFT DE HUURWONING BETAALBAAR?: betaalbaarheid na de nieuwe Woningwet. Praktijk: Betaalbare kwaliteit: keuzes van de corporatie. Evaluatie, inkomstenderving en oplossingsrichtingen van passend toewijzen
Koffie in de Woonkamer
SCHEIDEN DAEB/NIET-DAEB: beoordelingskader, resultaten en inzichten. Evaluatie en vooruitblik
LAGERE MIDDENINKOMENS EEN CORPORATIETAAK?: bouwen voor iedereen. Of niet? Wenselijkheid van brede taakopvatting
GOVERNANCE: de veranderende toezichthouder. Nieuwe inzichten in toezicht.
Discussie, conclusies en aanbevelingen
Afsluiting en Borrel in de WoonKamer