Omgaan met kwetsbare huurders

Maatschappelijk
3/12Plekken zijn bezet
790,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 26 Sep 2018
Details
Datum Kosten Locatie

Jouw corporatie heeft te maken met kwetsbare huurders. Het zijn soms ouderen die vereenzamen of dementeren, mensen met een psychische aandoening, huurders met een lichte verstandelijke handicap. Verreweg de meesten van de kwetsbare huurders houden zich met hulp van familie, buren of professionals redelijk goed staande. Helaas lukt dit niet altijd. Mede door de vergrijzing en bezuinigingen in de zorg zal de komende jaren het aantal kwetsbare huishoudens sterk toenemen. Dit zal onherroepelijk leiden tot meer problemen zoals overlast, wanbewoning en betalingsachterstanden. Je moet er snel bij zijn, dit snel te signaleren en in te grijpen als het probleem nog oplosbaar is.

Inhoud

In deze training leer je waar je rekening mee moet houden wanneer je te maken hebt met een kwetsbare huurder. Bijzondere omstandigheden die invloed hebben op de huurder en jouw communicatie met deze huurder. Waar moet je op letten? En hoe zijn psychische problemen en verslavingen te herkennen? Wat houden ze in en waar komen ze mogelijk vandaan? Daarnaast leert je je grenzen kennen en je leert bij welke partijen en instanties je aanvullende hulp kunt vragen.

Wat je leert

Na deze training weet je hoe je het best kunt communiceren met kwetsbare huurders. Je leert wat ouder worden inhoudt, welke invloed dit heeft op fysiek en mentaal functioneren. Je leert welke psychische problemen veel voorkomen en wat de invloed hiervan is op fysiek en mentaal functioneren. Ook leer je wat het gebruik van middelen (zoals drugs, medicijnen en drank) voor invloed heeft op het functioneren en je begrijpt wat de gevolgen zijn van verstandelijke beperkingen.

Voor wie

Alle medewerkers met klantcontacten, die effectief met huurders willen communiceren. Bijvoorbeeld wijk- en woonconsulenten, medewerkers leefbaarheid, sociaal beheer, complex- en gebiedsbeheerders, opzichters, projectleiders.

Programma

Tijd Onderwerp
Maatschappelijke ontwikkelingen
Bijzondere doelgroepen
Psychiatrie: de invloed van psychische problemen
Ouder worden en de gevolgen voor het gedrag en het functioneren
Aanverwante cognitieve stoornissen
De invloed van alcohol, drugs en medicijnen op het functioneren
Vaardigheden en gesprekstechnieken
Praktijkvoorbeelden
Verdieping eigen casuïstiek

Unieke aanpak

Voor, tijdens en na deze training zal onze trainer praktijkopdrachten verstrekken en desgevraagd persoonlijke feedback geven. Ook kun je gebruik blijven maken van de telefonische helpdesk voor je praktijkvragen.

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2018 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven in haar register. En u koos ons zelf als beste nieuwe opleider.

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschap: