Online training: Aanpak woonoverlast

Maatschappelijk
11/20Plekken zijn bezet
600,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 15 Sep 2021
Details
Datum Kosten Locatie

Overlast ervaart iedereen anders. De een houdt van dancemuziek en de ander van klassieke muziek, maar wel allebei zo hard mogelijk. De een ziet een leuke hond en de ander alleen de uitwerpselen. Overlast is voor iedereen anders en is deels ook afhankelijk van gewenning en tolerantie. Maar aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Voor de leefbaarheid in de wijk en van de bewoners is het van belang zo snel en zo vroeg mogelijk in te grijpen. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.

Wat je leert

Na deze training weet je welke rol de gemeente, politie en buurtbewoners hebben in de gezamenlijke aanpak van woonoverlast. Je kent de rol van de corporatie en leert hoe je samenwerkingspartners kunt aanspreken op hun rol in de gezamenlijke aanpak. Je kunt zelf een stappenplan aanpak woonoverlast maken. En je weet hoe je met huurders moet communiceren, hoe je aan verwachtingsmanagement kunt doen en welke juridische stappen je kunt nemen.

Programma

Tijd Onderwerp
Definitie woonoverlast
Wie is de overlastgever?
Netwerk woonoverlast, wie heeft welke rol?
De rol van de corporatie
Wet- en regelgeving (Wet Aanpak Woonoverlast)
Pauze
Maatregelen en mogelijkheden (buurtbemiddeling, mediation en de skaeve huse)
Stappenplan aanpak woonoverlast
Dossieropbouw
Verwachtingsmanagement
Tips en praktijkcases
Samenvatting, vragen en afsluiting

Trainer

Cisca Bakker
Cisca Bakker

Cisca Bakker heeft ruim 20 jaar praktische en tactische ervaring bij corporaties. Zij heeft gewerkt bij de receptie, op de verhuurafdeling, sociaal beheer en zij heeft zich bezig gehouden met verzoeken van bewoners om (mindervalide) aanpassingen in de woningen te mogen doen. Vervolgens is zij doorgestroomd naar de Stafafdeling Wonen waar zij verantwoordelijk was voor het maken en implementeren van tactisch beleid, procesverbetering maar ook voor het begeleiden van teamsessies. Ook heeft zij 2 jaar ervaring als manager (KIC en Incasso) en heeft ze als freelancer bij een corporatie de Manager Wonen ondersteund. Haar kennis van de corporatiesector combineert zij met haar ervaring in de hotelsector en deelt dit met veel plezier met anderen om ze verder te helpen. Zij doet dit door zowel vakinhoudelijke trainingen als trainingen op het gebied van communicatievaardigheden te geven, maar ook bij ontwikkelsessies met teams is zij inzetbaar. Cisca is een trainer met een aanstekelijk enthousiasme. Deelnemers die (weer) met passie aan de slag gaan, is het resultaat waar Cisca voor gaat!

Voor wie

Corporatiemedewerkers zoals woonconsulenten en beleidsmedewerkers, die in hun dagelijks werk te maken hebben met woonoverlast en handvatten willen hebben voor een systematische aanpak van woonoverlast.

Aanmelden voor de training

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze training deelnemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen en events volgen.