Online training het nieuwe omgevingsrecht 2022: de Omgevingswet

Vastgoed
23/20Plekken zijn bezet
600,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 15 Sep 2021
Details
Datum Kosten Locatie

In 2022 wijzigt het omgevingsrecht ingrijpend. De Omgevingswet treedt in werking. Deze stelselwijziging in het omgevingsrecht wordt wel gezien als één van de grootste wetgevingsoperaties in de geschiedenis van Nederland. Beoogd is een nieuwe wet waarin 26 wetten uit het huidige omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuur etc.) moeten opgaan. Doel is een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid en besluitvorming, een vergroting van bestuurlijke afwegingsruimte, een versnelling van besluitvorming en een vergroting van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.

Wat je leert

Na deze online training weet je hoe de nieuwe wetgeving is ingericht, op welke onderdelen en in hoeverre de nieuwe regelingen zowel procedureel als materieel een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, welke procedures gaan gelden en hoe je daarop eventueel nu al kunt inspelen.

Programma

Tijd Onderwerp
Instrumenten binnen de Omgevingswet met onder andere omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, omgevingsvergunning, omgevingswaarden
Bouwen onder de Omgevingswet, afwijken van omgevingsplan, milieubelastende activiteit
Procedures, participatie en rechtsbescherming
Pauze
Onteigening, nadeelcompensatie
Overgangsrecht
Rechtsbescherming
Digitalisering
Samenvatting, vragen en afsluiting

Trainer

Jaap IJdema
Jaap IJdemaAdvocaat & Partner bij advocatenkantoor Adriaanse van der Weel

Jaap voltooide in 1992 zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 1994 werkzaam als advocaat bij Adriaanse van der Weel, waar hij zich heeft toegelegd op ruimtelijke ordening, milieurecht en bestuurlijke handhaving. Jaap is in 2002 toegetreden tot de maatschap. Hij heeft de postdoctorale specialisatieopleiding Omgevingsrecht aan de Grotius Academie afgerond. Vanuit zijn specialisaties staat Jaap veelvuldig overheden en grotere bedrijven bij en trad hij in die hoedanigheid eerder al op bij een aantal omvangrijke handhavingszaken. Jaap staat bij collega’s bekend als een uiterst vakbekwaam en creatief handhavingsjurist die zich kan meten met de Nederlandse top.

Voor wie?

Alle medewerkers die met vastgoedvraagstukken in aanraking komen, in het bijzonder als het gaat om omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld vastgoedbeheerders, medewerkers leefbaarheid, complex- en gebiedsbeheerders, opzichters, projectleiders, strategisch huisvestingsplanners en medewerkers kwaliteitszorg, projectontwikkeling en -coördinatie, technisch toezicht, strategie & beleid en juridische zaken.

Aanmelden voor de training

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze training deelnemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen en events volgen.