Online training: Sociale innovatie

Corporatie
10/20Plekken zijn bezet
600,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 09 Sep 2021
Details
Datum Kosten Locatie

Onder sociale innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisatievormen die een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen. Sociale innovatie is een opkomende trend en het is anders dan de traditionele technische innovatie, omdat we over mensen en samenwerken spreken en niet over machines of producten. De bedoeling van sociale innovatie is het aanpakken van sociale noden door het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten waarbij we de participatie van bewoners bevorderen en hun kracht versterken.

Wat je leert

Het uitgangspunt bij sociale innovatie is dat je niet meer zelf alle oplossingen bedenkt maar dat je juist de kennis en ervaring van alle medewerkers, bewoners en stakeholders inzet om maatschappelijke problemen op een vernieuwende wijze op te lossen. Samen ben je in staat concrete verbeterpunten te bedenken voor bijvoorbeeld de toename van kwetsbaren, betalingsproblematiek, financiering, klimaatverbetering of andere maatschappelijke uitdagingen. Na deze online training weet je hoe je sociale innovatie inzet en kun je concrete stappen zetten.

Programma

Tijd Onderwerp
Soorten innovatie: technologisch, sociaal, proces
Sociale innovatie: inhoud, doel en betekenis
Soorten problemen en oplossingen
Aanpak en organisatorische voorwaarden
Pauze
Draagvlak creëren
Praktijkcase
Stappenplan
Samenvatting, vragen en afsluiting

Trainers

Kim Jochemsen
Kim JochemsenAdviseur Maatschappelijke Innovatie (Purpose)

Als adviseur maatschappelijke innovatie houdt Kim zich bij Purpose bezig met het ontwerpen van oplossingen op maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren zette zij haar kennis en ervaring uit het ontwerpvak met name in voor het verbeteren van de financiële gezondheid van Nederlanders. Dit deed zij voor opdrachtgevers uit zowel publieke als private hoek. Zo onderzocht zij de beleving van Eindhovense burgers tijdens een schuldhulpverleningstraject, en werkte ze aan een herontwerp van het incassoproces van een groot waterbedrijf. Daarnaast werkte ze in co-creatie met gemeenten, private partijen, technologie partners en gebruikers aan de ontwikkeling en implementatie van het Vaste Lasten Pakket. Purpose is een missie gedreven adviesbureau gericht op onderzoek, creatie, innovatie en verandering.

Philémonne Jaasma
Philémonne JaasmaCocreatie Strateeg (cocosmos)

Philémonne is zelfstandig cocreatie procesbegeleider, onderzoeker en conceptontwikkelaar onder de naam cocosmos. Die staat voor: samen maken we de stad. Ze werkt voornamelijk samen met woningcorporaties en gemeentes en vindt het belangrijk om juist verschillende perspectieven bij elkaar te brengen, want daardoor openen we onze blikvelden en ontstaat echte vernieuwing. De context van haar werk is altijd actueel: het gaat vaak om veranderingen zoals de energietransitie, stedelijke verdichting of deelmobiliteit. Haar werk richt zich met name op het onderzoeken van behoeftes en drijfveren van verschillende belanghebbenden en de conceptontwikkeling om van deze inzichten tot nieuwe proposities te komen. Denk hierbij aan het ontwerpen en inpassen van mobiliteitshubs in nieuwe wijken, het begeleiden van keuzeproces voor nieuwbouw of renovatie, of in gebiedsconcepten ontwikkelen in co-creatie met corporaties, gemeentes, ontwikkelaars, ondernemers, gebruikers en bewoners/omwonenden.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor managers, teamleiders, coördinatoren, strategen, adviseurs en medewerkers die in de praktijk of beleidsmatig te maken hebben met maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wonen, doelgroepen, klimaat of organisatie.

Aanmelden voor de training

De leden van CorporatieNL kunnen gratis aan deze training deelnemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen en events volgen.