Overlastbestrijding en Woonfraude

Maatschappelijk
Nieuw Inschrijvingen net geopend
995,- Gratis deelname voor leden
Details
Datum Kosten Locatie

Iedere corporatie krijgt er vaker mee te maken. Huurders die overlast veroorzaken in de vorm van lawaai, geuren, verwaarloosde tuinen of conflicten. Daarnaast zul je in toenemende mate te maken krijgen met nieuwe vormen van woonfraude. De regels om alle klachten, illegale onderhuur, bedreigingen en verpaupering effectief aan te pakken veranderen bovendien. Wist je dat? En wat moet je dit jaar al doen om gereed te zijn voor de overlast in de komende jaren?

Inhoud

Tijdens deze praktische training komen alle aspecten van overlast en woonfraude aan de orde. Wat kun je ertegen doen en hoe kun je het voorkomen? Onze juridische trainers leggen stap voor stap uit wat de beste aanpak is. Zij behandelen niet alleen de juridische handvatten maar oefenen ook de praktijk aan de hand van enkele praktische cases. En zij vertellen wat er verandert in de komende jaren.

Wat je leert

Na deze training kun je goed optreden tegen alle vormen van overlast en woonfraude. Je kent de rechten en plichten van jezelf, van de eigen organisatie en van de huurders. Je weet bovendien hoe je het best in de praktijk kunt handelen. En je bent ook goed voorbereid op de nieuwe vormen van overlast waar  je de komende jaren mee te maken krijgt.

Voor wie

Voor alle corporatiemedewerkers die meer inzicht- en praktische vaardigheden willen opdoen om doelgericht overlast en woonfraude aan te pakken.

Programma

Tijd Onderwerp
Welkom en opening
Hennep en drugs: de algemene huurvoorwaarden, ontbinding, bijzondere omstandigheden, procedures.
Onrechtmatige bewoning, boete en winstafdracht
Bedreiging en geweld tegen medewerkers
Algemene huurvoorwaarden: handvat tegen overlast
Lunchpauze
Dossieropbouw, anonieme getuigen, gegevensuitwisseling
Laatste Kansbeleid
De gedragsaanwijzing: nieuw instrument bij aanpak woonoverlast
Overlast door derden: eigenaren, inwoners, hangjongeren
Bespreking praktijkopdracht
Einde training

Unieke aanpak

Voor, tijdens en na deze training zal onze trainer praktijkopdrachten verstrekken en desgevraagd persoonlijke feedback geven. Ook kun je gebruik blijven maken van de telefonische helpdesk voor je praktijkvragen.

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2017 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven. En jij koos ons zelf als beste nieuwe opleider.