Participatie in communities

Corporatie
Nieuw Inschrijvingen net geopend
995,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 27 Jun 2018
Details
Datum Kosten Locatie

Door alle ontwikkelingen, onder meer op het gebied van wetgeving, zijn corporaties geneigd niet verder te kijken dan het heden en de nabije toekomst. Maar voor echte verandering is een blik naar buiten, gericht op de horizon, noodzakelijk. Om tot innovaties te komen kunnen corporaties meer met elkaar of met andere partijen samenwerken. Ze kunnen daarbij nog heel veel leren van het talent en de open cultuur bij startups.

Startups maken veelvuldig gebruik van ecosystemen en zijn purpose driven. En hebben vaak een veel grotere neurodiversiteit dan de huidige corporaties. Digitale transformatie is belangrijk, maar ook behoud van menselijkheid.

In deze training gaan we op zoek naar methoden en waarden die je kan gebruiken om corporaties klaar te stomen voor de wensen en mogelijkheden van deze tijd en de nabije toekomst. En een visie voor de langere termijn, met gebruik van de kracht van de mens en de mogelijkheden van nieuwe technologie.

Inhoud en doel

In deze training behandelen we een aantal zaken die belangrijk zijn als basis voor het veranderen van de huidige corporatie naar een meer technologie en innovatief gedreven corporatie.

We kijken onder meer naar een aantal methoden die startups gebruiken om zich verder ontwikkelen zoals: Lean, Agile of Scrum, Ten types of Innovation en Black-Ops. Speciale aandacht gaat uit naar hoe andere (grote) organisaties deze startup methodes succesvol hebben toegepast en hoe dit kan bijdragen aan een innovatief georganiseerde woningcorporatie.

Aan de hand van verschillende opdrachten gaan de deelnemers ervaren hoe het is om met een andere kijk en met gebruik van andere methoden de structuur en processen van een organisatie effectief ingezet kunnen worden. Dit uiteraard in combinatie met een blik op de kracht en diversiteit van de rol van de mensen in een organisatie, en waarom het belangrijk is om in te zetten op communities en staff-on –demand.

Programma

  • De training start met een overzicht van de wereld en hoe deze er uit ziet aan de randen van de innovatie horizon. Daarna nemen we een aantal stappen terug naar de huidige wereld van de corporaties.
  • Vervolgens zetten we een zijstap naar de diversiteit aan innovatieve methoden en ecosystemen, een aantal voorbeelden en hoe je die in kan zetten. Wat zijn de voor- en nadelen, en hoe zet je ze in. Uiteraard volgt er daarna een korte opdracht.
  • Aan de hand van de opdracht kijken we wat het je kán opleveren als je op een andere manier de wereld in kijkt en techniek niet als iets engs ziet, maar als een versneller om verder te komen. Om over de horizon te kijken, en er daadwerkelijk te komen.
  • Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de mogelijke valkuilen, en hoe je deze zou kunnen ontwijken. Tot slot een kort overzicht van ideeën die ontstaan zijn in deze training en hoe die zich verhouden met voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie?

Deze 1-daagse training is bestemd voor iedereen die te maken heeft met de strategie, organisatie of het beleid van de corporatie.

Voor leden van CorporatieNL is deze training gratis deel te nemen. Zij kunnen ook gratis andere trainingen, congressen, seminars en webinars volgen. Bij aanmelding voor deze training kun je aangeven of je als lid wilt deelnemen of al lid bent.

Trainer

Wouter Swolfs
Wouter SwolfsTrainer

Founder van WhiteRabbit

WhiteRabbit faciliteert workshops bij bedrijven en organisaties om hun strategie om te zetten in tangible uitdagingen aan de hand van innovatieve processen.
Direct, confronterend, verrassend en met high-impact zet hij de vinger op pijnpunten van management en uitvoering, om daarmee hun slagkracht te vergroten en hun toekomstvisie uit te dagen.

Unieke aanpak

Voor, tijdens en na deze training zal onze trainer praktijkopdrachten verstrekken en desgevraagd persoonlijke feedback geven. Ook kunt u gebruik blijven maken van de telefonische helpdesk voor uw praktijkvragen.

De corporatie-opleider

Het onafhankelijk toetsingsinstituut CRKBO heeft CorporatieNL in 2017 wederom als corporatie-opleider officieel ingeschreven. En u koos ons zelf als beste nieuwe opleider.

We raden je aan om ook de volgende activiteiten te volgen. Deze kennis en vaardigheden helpen je verder en zijn inbegrepen in het lidmaatschap: