Public Finance Event 2018: Public Finance in Control

Financieel
44/80Plekken zijn bezet
495,- Gratis deelname voor leden
Sluiting 06 Sep 2018
Details
Datum Kosten Locatie

Voor je het weet is onze hele sector €1 miljard extra kwijt door alle nieuwe wetten en maatregelen van het kabinet. Dat raakt ook jouw corporatie. Vandaag ontstaan daarom compleet nieuwe financieringsvraagstukken waar je morgen al oplossingen voor moet hebben. Want als je niets doet raak je zomaar out-of-control. Hoe voorkom je dat?

Dit betekent dat je exact moet weten wat er allemaal op je afkomt en waar je aan moet voldoen. In de tweede plaats betekent het dat je moet weten hoe je zo slim mogelijk met alle regelingen kunt omgaan. Zodat je meer middelen overhoudt voor je primaire volkshuisvestelijke opgaven. Vlak voor Prinsjesdag op 13 september biedt het event Public Finance Event in Control daarom het inzicht dat je nodig hebt.

Ontwikkelingen

De 3 belangrijkste ontwikkelingen waar je mee te maken krijgt:

1. je hebt een nieuwe financieringsstrategie nodig, vanwege:

  • Herfinanciering niet-DAEB bezit (moet binnen 15 jaar zijn afgelost)
  • Explosieve toename investeringen in verduurzaming
  • Het DAEB bezit beter of anders financieren (geldt altijd al)

2. de fiscus eist een groter deel

  • Door de nieuwe anti-belastingontwijkingsrichtlijn ATAD wordt je renteaftrek beperkt tot 30% van de EBITDA. Voor jou betekent dit een beperking van de aftrek in de vennootschapsbelasting (VPB). Dit heeft tot gevolg dat de VPB uitgaven voor alle corporaties gezamenlijk stijgen met €300 a €400 miljoen per jaar, oplopend tot €800 miljoen op termijn.
  • Ook de verhuurdersheffing gaat stijgen met ongeveer 100 miljoen per jaar.
  • De verduurzaming van de sociale woningvoorraad gaat te langzaam. Dit kan ertoe leiden dat de politiek besluit tot een herverdeling van middelen bij corporaties. Koepelorganisatie Aedes schreeuwt om meer geld, maar politiek en fiscus zijn hier niet gevoelig voor.
  • De politiek speelt nadrukkelijk met het idee om ook jouw corporatie te verplichten om “in te ponden” in plaats “van uit te ponden”. Dat betekent dat je moeten verduurzamen en daarna pas mag verkopen.

3. beperking van de investeringsmogelijkheden, dus minder bouwen

Als je niet afdoende reageert op alle maatregelen is het gevolg dat je minder kunt investeren. De zogenaamde afroming van de cash-flow loopt bij elkaar op tot €1 miljard per jaar voor onze hele sector. Tegen een rentepercentage van 4% betekent het een verlies aan investeringscapaciteit van €25 miljard per jaar. Maar er is wat tegen te doen, tijdens het Public Finance Event leer je wat je moet doen.

Prinsjesdag

Prinsjesdag is hét moment waarop de financiële huishouding van de Staat der Nederlanden en dus van al haar inwoners in de spotlights staat. De meeste maatregelen zijn dan echter al bekend. Daarom vindt het Public Finance Event vlak voor Prinsjesdag plaats. De experts uit de maatschappelijke sector, financiële instellingen, wetenschap, politiek en overheidssector gaan met elkaar en met jou als deelnemer in gesprek over het in control krijgen van de financiering.

Zijn deze ontwikkelingen onderdeel van jouw dagelijkse werk? Bestel dan nu je kaart.

Programma en sprekers (onder voorbehoud van wijzigingen)

Tijd Onderwerp
Inloop en ontvangst met koffie en thee
Opening met welkom door dagvoorzitter - Gerard Erents, partner Orka-advies
Lunchworkshops: kies uit workshops, aangeboden door de partners van het Public Finance Event, zie verder
STILLE RESERVES: €300 MILJARD MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VOOR HET GRIJPEN - Arnold Pureveen, Bestuurder CFO Woonzorg Nederland
Wel of niet activeren, hoe breng je maatschappelijk vastgoed naar de beurs?
Aflossen staatsschuld of investeren in de maatschappij
Politieke, financiële en maatschappelijke wenselijkheid
FISCALE ONTWIKKELINGEN
Actualiteiten en verwachte maatregelen kabinet
Gevolgen van ATAD, verhogen verhuurderheffing
FINANCIERINGSSTRATEGIE - Ruud Pijpers, Treasury Adviseur bij Thésor
Duurzaamheidsopgave
Kosten en financiering inponden i.p.v. uitponden
Anders financieren van DAEB bezit
Netwerkpauze
EXPERTPANEL: stellingen en discussie met de zaal
HET LAGERHUISDEBAT. We debatteren gezamenlijk over:
Cashen van maatschappelijk vastgoed
In control zijn van public finance
Verantwoorde financiering van maatschappelijke opgaven
Conclusies door dagvoorzitter
Borrel en afsluiting

Maak je event persoonlijk, meld je aan en kies je eigen lunchworkshop

Lunchworkshops

Voorafgaand aan de plenaire sessie kies je voor een verdiepende sessie tijdens een van de lunchworkshops. Maak je keuze nu bekend, dan ben je verzekerd van een plek voor de workshop die het best bij jou past.

  1. Mekkeren helpt niet, vooruit met de geit!
  2. Het is weten waar je mee bezig bent, je gaat het pas zien als je het door hebt.

Voor wie?

Deelnemers aan dit event zijn CFO’s, financieel directeuren, bestuurders, financieel managers, financial controllers, commissarissen, fiscalisten, risk managers, administrateurs, business controllers, beleidsadviseurs die werkzaam zijn bij woningcorporaties, gemeenten, zorg, onderwijs, rijksoverheid evenals financieel specialisten van Big4-kantoren en andere adviseurs. Daarnaast zijn alle ruim 100 leden van CorporatieNL uitgenodigd.

PE-punten

Het Public Finance Event wordt gewaardeerd met 5 PE-punten. Reserveer je plek!


Met een lidmaatschap van CorporatieNL is dit event gratis toegankelijk. Je kunt dan ook gratis andere events, trainingen en webinars volgen. Laat bij je aanmelding weten of je al lid bent of dat nog wilt worden.

Partners

De partners van dit event zijn toonaangevende organisaties op het gebied van mensen, middelen en kennis op het gebied van de publieke financiering. Zij stellen hun expertise beschikbaar en zijn aanwezig om concrete vragen van jouw organisatie te beantwoorden. Aan deze editie van het Public Finance Event werken mee Hofmeier, Rabobank, BMC, AFS Group en Grant Thornton.

In samenwerking met...