Training morele oordeelsvorming volgens het zeven stappenplan

Corporatie
1/5Plekken zijn bezet
450,- Gratis deelname voor leden
Deze training wordt door een externe partij verzorgd.
Details
Datum Kosten Locatie

Bij gemeenten, zorgkantoren, woningcorporaties, bewindvoerders en aanverwante organisaties worden wetten, regels en voorschriften uitgevoerd. De professionals die hier verantwoordelijk voor zijn kunnen hierbij voor morele dillema’s komen te staan. Regels en voorschriften zijn immers niet altijd duidelijk, soms zelfs tegenstrijdig en kunnen leiden tot uitkomsten die ‘niet goed voelen’. Maar hoe kun je daar als professional nu mee omgaan en hoe vind je het juiste antwoord op deze morele dilemma’s?

De Training morele oordeelsvorming volgens het zeven stappenplan van Langhenkel Opleiding, Training & Advies scherpt het bewustzijn van het belang van een integere uitoefening van de functie en verantwoordelijkheden van de deelnemers. Zij krijgen kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van beslissingen op een nauwkeurige, methodische wijze kunnen vaststellen.

Inhoud

De training vormt het fundament voor een leerproces dat de deelnemers sterkt in hun rol en dat de kwaliteit van de besluitvorming ten goede komt. Na een korte inleiding wordt de procedure voor morele oordeelsvorming geïntroduceerd die is opgebouwd uit de onderstaande zeven stappen.

1. Voor welke beslissing, keuze sta ik?
2. Wie zijn er bij mijn beslissingen allemaal betrokken?
3. Wat zijn de rechten, belangen en wensen van de betrokken mensen?
4. Welke informatie heb ik?
5. Wat zijn de argumenten?
6. Wat is mijn conclusie en welke compenserende maatregelen kan/moet ik nemen?
7. Hoe voel ik mij bij deze beslissing?

Aan de hand van een casus wordt vervolgens een lastige kwestie uit de praktijk ontleed, die is gekozen uit een reeks casussen die door de deelnemers zelf zijn aangedragen. Het kan zowel gaan om beslissingen uit het recente verleden als om zaken die nog ter besluitvorming voorliggen.

Voor het slagen van een moreel beraad is het van belang dat de deelnemers een vragende en onderzoekende houding innemen. Het is niet de bedoeling dat iedereen voortdurend zijn eigen gelijk gaat verkondigen of de inbreng van een ander diskwalificeert. 

Wat levert deze training op?

Moreel beraad levert een belangrijke bijdrage aan de visie van een instelling of organisatie (of de toetsing van die visie in de praktijk). Een moreel beraad kan ook resulteren in het aangaan van nieuwe, of juist het afschaffen van bestaande regels en afspraken. Maar veelal gaat het ook om:

  • bewustwording van het eigen handelen;
  • het leren opschorten van de eigen mening;
  • meer klantgericht werken zonder eigen grenzen te overschrijden;
  • meer onderling begrip en gelijkwaardigheid;
  • het centraal stellen van de relatie in plaats van alleen de belanghebbende/professional;
  • een vergroting van de flexibiliteit en de creativiteit in het zoeken naar oplossingen;
  • een positief effect op de kwaliteit;
  • efficiënter en prettiger vergaderen. Een moreel beraad is nooit theoretisch of een vorm van vrijblijvend meningen uitwisselen. Het is altijd radicaal concreet: wat doe jij of wat doe jij niet, en waarom? 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedereen die tijdens het dagelijkse werk te maken heeft of kan krijgen met morele dilemma’s.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Duur

1 dag

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.