Training rondom dementie voor professionals binnen het sociale domein

Maatschappelijk
1/5Plekken zijn bezet
545,- Gratis deelname voor leden
Deze training wordt door een externe partij verzorgd.
Details
Datum Kosten Locatie

Deze uitspraak uit 2012 van de World Health Organization geeft aan dat wij in onze samenleving in toenemende mate te maken krijgen met mensen bij wie – ook op steeds jongere leeftijd – verschijnselen merkbaar zijn van dementie in al haar verschillende vormen. In 2014 was dementie in Nederland met € 5 miljard al de aandoening met de hoogste zorgkosten. Het aantal mensen in ons land met dementie wordt geschat op 230.000. Hiervan hebben 12.000 dementie op jonge leeftijd. Door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende levensverwachting is de verwachting dat dit aantal snel oploopt. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20%.

Het is voor professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein niet altijd eenvoudig, maar wel van belang, om de signalen en kenmerken van dementie te herkennen om vervolgens de meest passende communicatie en interactie in te zetten. Deze interactie kan wezenlijk anders zijn dan bij andere vormen van psychische kwetsbaarheden met overeenkomstige kenmerken zoals depressie, borderline en schizofrenie. Om u de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken, verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Training rondom dementie voor professionals binnen het sociale domein.

Inhoud

De training bestaat gedeeltelijk uit cognitieve kennisoverdracht, maar heeft voornamelijk een praktische insteek, waarbij de deelnemers onder begeleiding van de trainer oefenen met voorbeelden en praktijksimulaties met een acteur. Centraal staan het verstrekken van informatie over de meest voorkomende vormen van dementie en het leren omgaan met het daarbij optredende ‘moeilijk’ gedrag, zowel op cognitief niveau als op sociaal (relationeel) niveau.

In het programma wordt onder meer ingegaan op vragen als:

  • wat is dementie;
  • hoe dementie te herkennen en te onderscheiden van een aantal andere voorkomende psychische kwetsbaarheden;
  • hoe om te gaan met mensen met dementie;
  • wat zijn de ‘do’s en ‘don’ts in de omgang met burgers met dementie en de ruim 300.000 mantelzorgers;
  • hoe verhoudt dementie zich tot zaken als ‘zelfredzaamheid’ en ‘sociale netwerk strategie’?

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein, die bijvoorbeeld de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet langdurige zorg, Woningwet en/of de Zorgverzekeringswet uitvoeren en regelmatig contact hebben met burgers of voor behartigers van cliëntenbelangen. Hierbij kan gedacht worden aan leden van een sociaal team, corporatieprofessionals of huisbezoekers in het kader van de Wlz/Zvw.

Doel

Het doel van de Training rondom dementie voor professionals binnen het sociale domein is om de deelnemers inzicht, kennis en vaardigheden mee te geven om vanuit de aard van hun functie op de meest passende en effectieve wijze om te gaan met mensen bij wie sprake is van dementie.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cursusmap, praktijkopdrachten, videobeelden en de inbreng van een ervaringsdeskundige.

Duur

Het training duurt één dag.

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.