Van systeemdenken naar mensdenken

Maatschappelijk
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 14 Apr 2022
Details
Datum Kosten Locatie

Wil jij bewoners echt ondersteunen? Merk jij ook dat de huidige systemen, wetten en regels je daartoe in de weg staan? Als een ondersteuningsvraag niet precies past binnen de regels dan denken we dat die regels te weinig ruimte bieden. Waarom verzanden jouw goede bedoelingen in procedures waarmee je bewoners met een ondersteuningsbehoefte niet altijd goed kunt helpen? Het kan anders: Nieuwe mogelijkheden ontstaan als je overschakelt van Systeemdenken op Mensdenken. Leer in deze training hoe je het Mensdenken in jouw werk centraal stelt.

Wat je leert

Na deze training weet je wat je in je huidige manier van werken kunt veranderen zodat bewoners zich echt ondersteund voelen. Laten wij je zien welke ruimte de wetgeving hiervoor biedt en op welke manier je dat kunt aanpakken. Leer hoe je werkt vanuit de vraag van bewoners en hun omgeving. En krijg je inzicht in hoe je kunt samenwerken met andere professionals als je de vraag van bewoners in je werk centraal stelt.

Programma

Tijd Onderwerp
Opening en Welkom
Hoe ziet het Systeemdenken er eigenlijk uit? Wat is jouw rol daarin?
De mogelijkheden van Mensdenken
Ervaringen uit de praktijk met Mensdenken
Pauze
Organisch veranderen: Wat betekent dit voor jouw werk en jouw rol?
Integraal samenwerken: Wat betekent dit voor jouw rol in samenwerking met andere disciplines?
Persoonlijk actieplan
Samenvatting, tips en trics

Trainer

Anne Vrieze
Anne VriezeDirecteur/Eigenaar (WWZ Academie)

Anne Vrieze is auteur van het boek “Gezond Verstand in het sociale domein: Van Systeemdenken naar Mensdenken”. Zij heeft dit boek geschreven vanuit haar ervaringen als beleidsadviseur in het sociale domein gedurende 25 jaar. De rode draad die door die 25 jaar heen loopt, is dat mensen op zoek zijn naar 1 plek waar zij hun ondersteuningsvragen kunnen neerleggen en waar zij goed geholpen worden om hun problemen opgelost te krijgen. Gemeenten en andere publieke organisaties blijven echter hangen in systeemdenken, waardoor de echte problemen van inwoners onvoldoende worden opgelost. In haar boek beschrijft Anne, vanuit cliëntperspectief, welke mogelijkheden er wel zijn als je echt, in een goed gesprek, uitgaat van de ondersteuningsvraag.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor managers, teamleiders, coördinatoren en medewerkers die in de praktijk of beleidsmatig werken voor en met bewoners met een ondersteuningsbehoefte en op een andere manier met bewoners om willen gaan.

Aanmelden voor de training

Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Klik op de knop hieronder en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.