Event: Welzijn in Wonen

Maatschappelijk
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 09 Okt 2024
Details
Datum Kosten Locatie

Tijdens dit event richten we ons op het bereiken van welzijn binnen de context van wonen. Samen zullen we oplossingen verkennen om het pad naar welzijn voor iedereen vanuit hun eigen thuis te vergemakkelijken.

Welzijn voor iedereen
Een thuis is niet alleen een plek met een dak boven ons hoofd; het staat symbool voor stabiliteit, identiteit en verbinding met anderen. Een comfortabel en veilig thuis vormt de basis voor zowel lichamelijk als mentaal welzijn. Een aangename woonomgeving stimuleert gevoelens van zingeving en emotioneel welzijn. Thuis is van essentieel belang voor ons welzijn, maar het blijkt een uitdaging om welzijn voor iedereen te realiseren.

Aanleiding
Welzijn vormt de kern van ons bestaan, of het nu gaat om zingeving, stabiliteit, of fysieke en mentale aspecten. Wanneer mensen in het algemeen een hoog niveau van welzijn ervaren, heeft dit voordelen voor iedereen en voor onze samenleving als geheel.

Wat je leert
Dit evenement biedt een diepgaand inzicht in de diverse aspecten van welzijn die ons mens-zijn bepalen. We zullen praktijkcases bekijken waarin het welzijn van mensen centraal staat, met speciale aandacht voor de rol van gemeenschappen en woonomgevingen. Het uiteindelijke doel is om het pad naar welzijn voor iedereen vanuit hun thuis te vereenvoudigen. Maar wat is daarvoor nodig?

Centrale vragen

We zullen dieper ingaan op de volgende kernvragen:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat elk individu welzijn ervaart binnen zijn thuisomgeving?
  • Welke vormen van welzijn bestaan er en hoe kunnen mensen deze zelf in hun thuisomgeving verwezenlijken?
  • Op welke manier kunnen wij als samenleving en als professionals bijdragen aan het welzijn van anderen vanuit hun thuisomgeving, bijvoorbeeld door wijken en buurten in te richten, woningen te verbeteren en ons denken en handelen aan te passen?

Programma

Tijd Onderwerp
INLOOP
WELKOM door Sandra Kors, manager CorporatieNL
OPENING door dagvoorzitter
ONTWIKKELINGEN & UITDAGINGEN
DIALOOG – In deze dialoog maken we met elkaar de gezamenlijke uitdaging helder. Praat mee en licht je mening toe.
KORTE PAUZE
VISIE & CASUS – GEZOND WONEN IN EEN GEZONDE OMGEVING
SUPERBRAINSTORM – Er zijn meer oplossingen nodig die ons dichterbij het Welzijn in Wonen voor iedereen brengen . Welke oplossingen zijn er vanuit jouw organisatie en expertise te bedenken. Waarmee kun jij aan de slag?
DIALOOG – Tijd om over te gaan tot actie. In groepen gaan we uiteen om de oplossingen die er liggen concreet te maken.
GETTING THE PICTURE - De onderdelen uitdaging, oplossing en actie komen samen. We malen concreet wat we na vandaag kunnen doen, welke samenwerkingen we aan willen gaan en welke resultaten we daarmee kunnen halen.
GROEPSFOTO - Met alle deelnemers die de missie Een Thuis voor Iedereen in 2030 steunen.
LUNCH
EINDE BIJEENKOMST

Deelnemers
Tijdens de bijeenkomst ontmoet je andere leden van CorporatieNL die werken bij woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en zorgorganisaties.

De bijeenkomst in 2023 zat al snel helemaal vol. Het is dus zaak om je tijdig aan te melden. Er zal ook dit jaar een evenredige verdeling van diverse organisaties aanwezig zijn, zo kunnen we verschillende perspectieven bespreken en met elkaar nieuwe mogelijkheden verkennen.

PE punten
Door deze bijeenkomst bij te wonen heb je als bestuurder recht op 4 PE-punten.

Aanmelden
Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Ga naar het ledenplatform, klik op de deelnameknop en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.