Event: Wonen & zorg voor iedereen

Maatschappelijk
Gratis deelnamevoor leden
Sluiting 07 Jun 2023
Details
Datum Kosten Locatie

Tijdens het tweede kwartaalevent van 2023 staat de zorg voor bewoners centraal. Want voor de bewoners realiseren we een veilige en stabiele thuisomgeving. Wat hebben we daar eigenlijk allemaal voor nodig en welke samenwerkingen horen hierbij? We gaan in gesprek met corporaties, gemeenten, bouwers, bewoners, kennisorganisaties en stakeholders.

Het doel van CorporatieNL is te zorgen voor een thuis voor iedereen in 2030. Ook voor al diegenen die daar hulp bij nodig hebben. En dat aantal neemt toe. We worden immers ouder, kwetsbaarder en de voorzieningen blijven achter. Moeten we dan maar accepteren dat er geen thuis is voor sommige doelgroepen? Dat is geen optie, want we zijn het als maatschappij en als mens aan elkaar verschuldigd. Tijdens dit event verkennen we de mogelijkheden hoe het wél kan, want het is tijd om samen in actie te komen.

Kwartaalevents

Tijdens de kwartaalevents nemen alle essentiële partijen deel aan kennisdeling en dialoog. Leden, marktpartijen, bewoners, wetenschap en stakeholders zijn erbij. Samen denken en werken zij mee aan wat ervoor nodig is om een thuis voor iedereen in 2030 te realiseren. Per kwartaalevent staat een andere discipline centraal. In de eerste editie gaat het over vastgoed.

Dit kwartaalevent maakt deel uit van een serie die bestaat uit:

  1. Kwartaalevent 1 Vastgoed – Ontwikkelen & bouwen van een thuis
  2. Kwartaalevent 2 Wonen – Wonen & zorg voor iedereen
  3. Kwartaalevent 3 Maatschappij – Veilige & stabiele huisvesting
  4. Kwartaalevent 4 Bedrijfsvoering – Realiseren door organiseren

Centrale vraag van dit event

Met dit event zoeken we naar antwoorden op de centrale zorgvraag: Wat hebben mensen in het algemeen en mensen uit aandachtsgroepen in het bijzonder nodig aan zowel huisvesting als aan zorg en ondersteuning? En wat kunnen wij vanuit onze rol doen om daarin te voorzien?

Programma

Tijd Onderwerp
INLOOP
OPENING door dagvoorzitter Fadime Örgu
De dagvoorzitter geeft een toelichting op programma, techniek en bedoeling van dit event
ONTWIKKELINGEN door Hans Adriani (voorzitter Taskforce wonen en zorg)
Laat je inspireren welke ontwikkelingen we positief kunnen inzetten om een thuis voor iedereen te creëren en welke uitdagingen we moeten overwinnen.
IN DIALOOG
Aan de hand van een socratische dialoog geven we met alle deelnemers betekenis aan de ontwikkelingen
PAUZE
VISIE - HET NIEUWE WONEN MET ZORG VOOR IEDEREEN door Masi Mohammadi (Lector Architecture in Health HAN)
Tijdens dit onderdeel stappen we van het nu naar de toekomst van 2030. Hoe kunnen we het voor mensen mogelijk maken langer zelfstandig en gezond te wonen. Niet alleen voor zorgbehoevenden, maar voor iedereen.
IN DIALOOG
Van visie naar een uitvoerbaar plan
GETTING THE PICTURE & DOORKIJK
De onderdelen ontwikkeling, praktijk en toekomst komen samen.Waar kunnen we de handen schudden en waar is werk aan de winkel?
LUNCH & NAPRATEN
EINDE EVENT

Deelnemers

Er is een evenredige verdeling van diverse organisaties in de zaal. Zo kan iedere partij zinvol deelnemen en de visie delen op het vraagstuk. De volgende organisaties zijn erbij:

  1. Corporaties
  2. Gemeenten
  3. Marktpartijen
  4. Bewoners
  5. Stakeholders

Meld je aan voor dit event om breed en vanuit nieuwe invalshoeken mee te werken aan de belangrijke missie: “Een thuis voor iedereen voor 2030”.

PE Punten

Met het volgen van dit event ontvang je als bestuurder 4 erkende PE-punten.

Aanmelden voor dit event

Als lid van CorporatieNL kun je gratis deelnemen. Ga naar het ledenplatform, klik op de deelnameknop en wees erbij. Er zijn geen kosten of andere voorwaarden.

Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en wees er voortaan ook bij.