Workshop infographics voor beleidsadviseurs

Digitaal
1/5Plekken zijn bezet
450,- Gratis deelname voor leden
Deze training wordt door een externe partij verzorgd.
Details
Datum Kosten Locatie

Bij een aantal ministeries en bedrijven is het al verplicht: geen rapport of beleidsadvies meer zonder dat de inhoud ervan is verhelderd met infographics. Een visuele manier om informatie en kennis over te dragen die goed past bij een publiek dat steeds minder graag leest. Dit kan in de vorm van een grafiek, kaart, instructieve tekening of interactieve applicatie. De infographic kan gebruikt worden voor publieksvoorlichting, maar ook om bijvoorbeeld het management, het bestuur, inspraakorganen of ketenpartners effectief te informeren over complexe onderwerpen. Om beleidsmedewerkers te helpen zelf goede infographics te maken, verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies deze workshop.

Aan de organisatie is meestal wel iemand verbonden die de technische kant van het maken van een infographic beheerst. De beleidsadviseur (of eenieder die complexe materie moet presenteren) moet beslissen over de inhoud (wat wordt er duidelijk gemaakt met de infographic) en de vormrichting (welk type infographic is geschikt?). Het zwaartepunt van de workshop richt zich daarom op dit intellectuele gedeelte achter de infographic. Maar er is ook aandacht voor het maken van overtuigende presentaties van data met behulp van Powerpoint, Excel en een aantal online tools, zoals LocalFocus.

Inhoud

Het dagprogramma ziet er als volgt uit.

Ochtend

 1. Introductie: wat zijn infographics, voorbeelden en historie
 2. De noodzaak om een beleidsadvies of rapport kort en visueel te presenteren
  Het complete proces
 3. Op zoek naar een pakkend verhaal
  – de doelgroep: met welk inzicht verlaten ze de bijeenkomst?
  – de impact en verspreiding van een verhaal verhogen d.m.v. infographics
  – isoleren van data (ook externe) die bijdragen aan het verhaal
 4. Ontwerpmethodiek
  – schetsen: in één zin je verhaal samenvatten en testen of het werkt
  – schetsen: uit welke onderdelen bestaat het verhaal en hoe zien die eruit?
  – denken in opties, alternatieven
 5. Welke infographic gaat de kar trekken?
  – soorten informatie en bijpassende infographic-oplossingen
  – infographics zonder data
  – infographics dwingen: gevolgen voor het verhaal
  – de andere media: tekst, foto’s, illustraties, iconen
 6. Data verzamelen en beoordelen
  – welke data zijn er, welke data ontbreken?
  – zijn de data betrouwbaar, gelijksoortig?
  – snel hiaten in je verhaal opvullen door veldwerk
  – harde en zachte informatie

Middag 

 1. Overzicht tools
  – Excel, Powerpoint, drukwerk
  – online tools (Tableau, Piktochart, Infogram) voor web/interactief
  – online data, open data van overheden
 2. Aan de slag (met algemene case)
  – oefening analyse brontekst (inzicht: welke opties heb je?)
  – oefening dataselectie t.b.v. verhaal (inzicht: werking, haalbaarheid)
  – schetsen complete presentatie, gezamenlijk
 3. Aan de slag (met eigen case)
  – invullen checklist infographics
  – samenvatten, categoriseren, dataselectie
  – schetsen complete presentatie (met groep bespreken)
  – maken van enige onderdelen uit de presentatie
 4. Het briefen van een professional
  – soorten professionals
  – wat staat er in de briefing?
  – wat mag het kosten?
  – hoe beoordeel ik het resultaat? (checklist)

Indien de tijd het toestaat zal er ook kort worden ingegaan op de vraag hoe Infographics passen binnen een organisatiebrede communicatiestrategie.

Doel

In deze workshop leren de deelnemers:

 • complexe materie om te zetten naar een helder verhaal voor een bepaald publiek;
 • te beoordelen welke infographics daarbij het meest overtuigen;
 • valkuilen van infographics te omzeilen;
 • vaardigheden om zelf eenvoudige infographics te maken of een specialist aan te sturen.

Materiaal

Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Duur

1 dag

Bewijs van deelname

Enkele weken na afloop van een cursus of training ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.