Commissaris v/m – Wst. het Grootslag

Vacature / Wst. het Grootslag

Wij zijn met elkaar woningstichting Het Grootslag, een actieve, eigentijdse woningcorporatie. We onderscheiden ons graag. We zijn klantgericht, betrokken en laagdrempelig.
Wonen, welzijn en zorg zijn voor ons heel belangrijk, daarin nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Als werkgever hechten we aan duurzame inzetbaarheid, ontwikkelen, korte lijnen en verantwoording laag in de organisatie.


Wij zoeken per 1 januari 2019 een Commissaris v/m aandachtsgebied juridische zaken.

De Visie van de Raad
Maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit met de huurders, een zakelijke insteek en grote uitdagingen leiden tot interessante discussies, scherp toezicht en soms lastige keuzes. Dat is nodig voor goed toezicht en juiste adviezen gericht op de toekomst van de corporatie. Maar het is ook de tijd om kansen en maatwerk te creëren.

Het Profiel van de commissaris
Een juridische achtergrond naast gevoel en oog voor ons werkveld, onze doelgroep en onze organisatie. De algemene competenties voor een toezichthouder zijn o.a. integriteit, onafhankelijke oordeelsvorming en omgevingsbewustzijn. U bent vanuit uw kennis en ervaring de sparringpartner voor bestuur en overige leden van de Raad op het gebied van juridische zaken.

Verder bent u consistent in denken en doen, kunt u ingewikkelde materie snel overzien, heeft u realiteitszin en een gezond boerenverstand. U herkent en begrijpt de vraagstukken. U stelt de organisatie centraal en bent in staat om in teamverband de toezichthoudende rol uit te oefenen.
Functie-eisen
U heeft ruime werkervaring in een juridische en complexe omgeving opgedaan. U heeft kennis van relevante wet-en regelgeving en kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit voortvloeiende procedures. Een brede algemene bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. U heeft academisch werk- en denkniveau. Daarnaast heeft u voldoende affiniteit met de doelstellingen van de organisatie. U beschikt over het vermogen om het bestuur onafhankelijk en constructief te adviseren. Ervaring als toezichthouder is een pré.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen en zij komt  ongeveer zes keer per jaar bijeen op vrijdagochtend. Daarnaast neemt zij deel aan themabijeenkomsten, rondetafelgesprekken et cetera.

De fit en proper test van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.  Alle 10 competenties waarop de Aw toetst, vindt u op onze website.

Aanbod
Een commissariaat bij een financieel gezonde en ambitieuze organisatie die functioneert in een boeiend en dynamisch werkveld, waarin altijd veel ontwikkelingen plaatsvinden. U wordt voor een periode van vier jaar benoemd en bent daarna nog eenmaal herkiesbaar.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie belt u met de heer J.Th. Kröger, directeur bestuurder. U kunt hem dagelijks bereiken via telefoonnummer 0228 587 587 of 06 295 720 93. Informatie over onze woningstichting en de profielschets kunt u vinden op onze website www.wst-hetgrootslag.nl.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op vrijdag 25 mei.