Hoofd Financiën – Jutphaas Wonen – 24-32 uur per week

Vacature / Jutphaas Wonen

De Nieuwegeinse woningcorporatie Jutphaas Wonen is een lokaal betrokken en slagvaardige woningcorporatie met circa 1.850 woningen. Wij staan dichtbij onze klant en dat betekent dat persoonlijke aandacht van medewerkers heel belangrijk is. Alleen door goed te luisteren naar wat bewoners en woningzoekenden willen, kunnen we samen met onze maatschappelijke partners de beste oplossingen bieden. Met een professionele, kleine en goed werkende organisatie verlenen wij woondiensten in een gezonde financiële setting.

Om de toekomst ambitieus tegemoet te kunnen treden en om leiding te geven aan de afdeling
Financiën zijn wij op zoek naar een deskundig Hoofd Financiën.

De afdeling
Het Hoofd Financiën formuleert het financieel beleid, geeft invulling aan de financiële administratie,
planning & control, verzorgt de financiële advisering, risicomanagement en monitort de treasury. De
afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële continuïteit van Jutphaas
Wonen en heeft een registrerende en monitorende rol. Daarbij wordt het evenwicht gezocht tussen
registreren, rapporteren, sturen en adviseren.
Opdracht en verantwoordelijkheid
Het Hoofd Financiën staat voor de opdracht de afdeling te optimaliseren. De basis daarvoor is gelegd in
het recent uitgevoerde onderzoek naar de ideale organisatie en het ondernemingsplan 2018-2022. Het
Hoofd Financiën zorgt er voor dat Jutphaas Wonen “in control” is en blijft en geeft sturing aan de
facilitaire dienstverlening en de ICT. Het Hoofd maakt deel uit van het managementteam en
ondersteunt in die rol de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.
Competenties
Managen en leidinggeven

o Resultaatgericht organiseren van processen
o Richtinggevend en coördinerend optreden
o Coachen en ontwikkelen van medewerkers
o Servicegericht en kostenbewust
o Monitoren, rapporteren en adviseren
– Visie ontwikkelen en realiseren
o Oplossingen genereren
o Doorontwikkelen digitalisering
o Balans tussen advies, ondersteuning en control, zelfstandig en in samenwerking met
collega leidinggevenden

– Klantencontact
o Klantgericht, betrouwbaar en betrokken
o Duidelijk in communicatie
Hoofd Financiën

24-32 uur per week

Vacature

Achtergrond en persoonlijkheid
 HBO-WO werk- en denkniveau op financieel-economisch gebied
 Aantoonbare kennis van en ervaring met financiële processen en -beleid van wooncorporaties
 Adviseur en sparring partner van de directeur-bestuurder
 Daadkrachtig, besluitvaardig en resultaatgericht
 Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk)
 Samenwerkingsgericht
Aanbod
Een stevige en afwisselende functie voor wie een volgende stap wil maken in een prettige,
ontwikkelingsgerichte werkomgeving. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten
(schaal L, maximaal € 5.580 bruto per maand/fulltime). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.