Leden Digitale Werkgroep

Vacature / CorporatieNL

De digitale transformatie zal niet aan de corporatiesector voorbijgaan. Hoe kunnen corporaties goed blijven inspelen op alle toekomstige vragen en het hart van de corporatie, goede huisvesting voor minder draagkrachtige bewoners, blijvend laten kloppen? Neem deel aan de digitale werkgroep en bedenk de oplossingen voor de toekomst.

Oplossingen voor de sector – vraagt om anders samenwerken

Met elkaar waarde crëeren vraagt om een andere manier van samenwerken. Nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag zijn nodig, wil de corporatie op lange termijn goed blijven functioneren en de continuïteit van haar dienstverlening blijven garanderen. Daarom zullen we de denkkracht van de werkgroep gebruiken om slimme strategie-executie met maximale (mede)zeggenschap verdere uitwerking te geven.

Opdracht – toepassing voor de sector

Bedenk een nieuwe methode c.q. oplossing, die digitaal samen werken beter, leuker en efficiënter maakt. Maak gebruik, waar mogelijk, van bestaande ontwikkelingen en instrumenten en doe dit op een manier dat tegelijkertijd de corporaties en de huurders er profijt van hebben. Voorwaarde: de nieuwe methode(n) is/zijn compliant ten opzichte van de heersende wetgeving, is/zijn binnen 1 jaar beschikbaar en zijn passend binnen de financiële mogelijkheden van de corporaties.

Profiel

  • creatief, probleemoplossend vermogen
  • out-of-the-box kunnen denken
  • werkervaring bij of voor woningcorporaties
  • elk kwartaal 2 uur beschikbaar zijn voor werkgroep meeting
  • bereidheid tot delen van kennis en ervaring
  • verstand van de mogelijkheden en uitdagingen die digitalisering biedt voor corporaties en stakeholders

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Reageer dan via onderstaande button. Vermeld wat je relevante achtergrond is en waarom je mee wilt doen aan deze werkgroep.