Aart Cooiman (Rabobank): “Meer data maakt maatschappelijke opgave makkelijker”

Digitaal / 06 maart 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Data helpt corporaties om de maatschappelijke behoefte beter in beeld te brengen en passend in te vullen. Dat zegt Aart Cooiman, Sectorspecialist Woningcorporaties bij Rabobank. In aanloop naar het event Databedreven dat op 12 mei plaatsvindt vroegen we hem naar zijn visie op de data-ontwikkelingen in en rond onze sector.

Meer met data

“We (corporatie sector) verzamelen nog steeds te weinig data,” benadrukt Cooiman. Daarmee doelt hij op het verzamelen van data om de diensten van de corporatie beter te kunnen maken voor huurders en voor de gemeente waarbij naast manifeste ook latente vragen moeten kunnen worden ingevuld. “De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt voldoende waarborgen voor privacy en passend gebruik van de data. Denk aan woonwensen, woondiensten, woonvisie en woonprogrammering.”

Dit heeft gevolgen voor het werk van corporatiemedewerkers. Bijvoorbeeld dat er waarborgen omtrent opslag en gebruik moeten zijn. “Er is ook het gevaar voor meer ICT (geautomatiseerd)-werk en minder mensen werk. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor meer blauw op straat in de zin dat corporaties meer werkzaamheden met, bij en voor huurders kunnen doen.”

Behoefte in beeld

De maatschappelijke opgave wordt makkelijker door het beschikken over meer data, systemen en digitale mogelijkheden. Volgens Cooiman helpt data in de eerste plaats om de maatschappelijke behoefte in beeld te brengen en passend in te vullen. “Daarnaast zijn data ook nodig om een goede Plan, Do, Check, Act te kunnen doen waarbij je effecten van genomen maatregelen kunt toetsen aan de doelen. Vervolgens kun je deze bijsturen of bijstellen.”

Er zijn meerdere velden waar gebruik van data kan helpen bij de opgave van de corporatie. “Denk aan schuldhulpverlening en al eerder ook het voorkomen van schulden. Maar ook aan het verhuurproces, woonruimtedistributie, onderhoud- en beheerproces, sensoring in verband met efficiency warmtegebruik, overlast, zorg en welzijndiensten.”

Samenwerken

Op het gebied van data is meer samenwerking mogelijk. Zowel tussen corporaties onderling als met maatschappelijke organisaties en ook met banken. Cooiman daarover: “Corporaties vervullen een nutsfunctie, het zijn Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Daardoor zou het mijns inziens haalbaar moeten zijn om meer samen te werken, zeker ook met gemeenten en zorg. Volgens mij is een wettelijk kader nodig dan wel duiding van wat binnen AVG, Woningwet, en dergelijke mag. Er is nog koudwatervrees en onzekerheid over wat wel of niet mag worden bewaard, bewerkt en gebruikt.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mitros, GroenWest, Staedion, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Lefier, Mercatus, Groninger Huis, Mooiland, Woonstede, cegeka-dsa, Zaam Wonen, SmartR, HC&H, Mercatus.

Rabo Real Estate Finance