Adviesraad: AI, onderwijs en welzijn steeds belangrijker

Corporatie / 04 maart 2024
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De Adviesraad helpt CorporatieNL bij de ambitie om uit te groeien tot het leidende professionele netwerk voor woningcorporaties dat ervoor zorgt dat in 2030 iedereen een thuis heeft.

Op 25 januari is de Adviesraad weer bij elkaar gekomen. De belangrijkste besproken onderwerpen zijn:

Kwetsbare bewoners

Er is een dringende behoefte aan betere doorverwijssystemen en ondersteuningsnetwerken binnen wijken om zelfstandig wonen te faciliteren. De Adviesraad benadrukt het belang van samenwerking met welzijnswerk en andere organisaties, zoals de politie, om proactief problemen te voorkomen en een meer praktische aanpak te hanteren boven strikte regelgeving. Dit vraagt om een herijking van de rol van corporaties in het begeleiden van bewoners, met een focus op het creëren van een inclusieve en ondersteunende woonomgeving.

Verbinding met het onderwijs

Ondanks dat het onderwijs al vol zit met initiatieven, is voorlichting over het vinden van een thuis cruciaal voor jongeren. CorporatieNL benadrukt de waarde van samenwerking tussen zorg, onderwijs en corporaties, en ziet hoger onderwijs in social work, bouwkunde en vastgoed als essentieel voor sectorinnovatie en arbeidsmarktaanwas.

AI

De Adviesraad adviseert het organiseren van een bijeenkomst over AI om te inventariseren wat corporaties reeds ondernemen op dit gebied, om van elkaar te leren en te identificeren welke initiële stappen organisaties kunnen zetten in de integratie van AI, benadrukkend dat experimenteren waardevol is en inzicht biedt in de dynamiek van de markt en de potentie van innovaties.

Deelnemers Adviesraad

Voorzitter
Anita van der Wal – Founder en managing partner Quatrospect

Leden

Rob van den Broeke, directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Suzan Knipp, manager strategie, vastgoedsturing en communicatie Woonforte
Anne Wilbers, bestuurder Stadgenoot
Peter van Os, adviseur, vml. directeur RIGO
Carola Verschoor, strategy & experience design officer Wunderman Thompson
Louwe Kater, directeur Kenniscentrum Sociaal Domein
Tjapko van Dalen, directeur-bestuurder KleurrijkWonen
Dinant te Brinke, directeur woningbouw Heijmans

Onafhankelijk

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar de activiteiten van CorporatieNL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit en uitstraling van CorporatieNL vanuit een onafhankelijke positie. Zij spannen zich in om de corporatiesector verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van CorporatieNL uitdragen.

Heb je vragen of suggesties over de Adviesraad? Neem dan gerust contact op via de contactpagina.