Adviesraad CorporatieNL ziet andere verantwoordelijkheden sector

Corporatie / 17 oktober 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De Adviesraad helpt CorporatieNL bij de ambitie om uit te groeien tot het leidende professionele netwerk voor woningcorporaties dat ervoor zorgt dat in 2030 iedereen een thuis heeft.

Toekomst corporatiesector

De keten heeft hoge verwachtingen van corporaties op het gebied van opdrachtgeverschap voor bouw, verduurzaming van bezit, leefbaarheid in wijken. De financiële middelen daarvoor zijn inmiddels ook weer ruim beschikbaar. En de reputatie van de sector is zeker weer op orde, sterker nog: de maatschappij heeft de sector harder nodig dan ooit.

Maar zijn de verwachtingen en eisen die anderen aan de sector stellen niet te groot? En moeten of kunnen we dat allemaal wel zelf doen? Of misschien anders gesteld: waar is de sector nog van over pakweg 10 jaar en waar is zij niet van en wie gaat dan de dingen doen die wij niet doen? Het was onderwerp van discussie tijdens de laatste vergadering van de Adviesraad.

Wat de sector volgens de Adviesraad in de toekomst wel doet en waar zij daarbij tegenaan loopt zijn:

  • Vastgoed: nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid, slimmere concepten. Qua locaties gaat dat al beter, maar bottlenecks zijn de ambtelijke capaciteit en de eigen personele capaciteit
  • Wonen: meer mensen zullen in 1 woning moeten wonen vanwege het tekort, “Je stinkende best doen” is wat je sowieso moet doen vanuit de eigen corporatie en als je niet iedereen kunt huisvesten moet je misschien harde keuzes maken.

Daarnaast is opgemerkt dat processen vernieuwing behoeven. Initiatieven als de bouwstromen helpen daarbij, maar het gaat ook om interne processen. Het optimisme is groot, misschien zelfs te groot. Als we 35 duizend woningen per jaar moeten bouwen dat zou dat een record zijn, want in het verleden is slechts de helft daarvan gelukt. Wellicht biedt een verwachte crisis uitkomst waardoor zaken en posities vloeiender worden.

Wat onze sector niet doet zijn:

  • Het totale woningmarktprobleem oplossen
  • Alle sociale problemen oplossen

Toch wordt vaak naar de sector gekeken als degene die de oplossing in handen heeft.

Deelnemers Adviesraad

De adviesraad bestaat uit de volgende deelnemers die op persoonlijke titel zitting nemen.

Voorzitter
Anita van der Wal – Founder en managing partner Quatrospect

Leden
Rob van den Broeke – Directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Suzan Knipp – Manager strategie, vastgoedsturing en communicatie Woonforte
Anne Wilbers – Bestuurder Stadgenoot
Peter van Os – Directeur RIGO
Carola Verschoor – Founder & Chief Creative Transformational Studio
Louwe Kater – Directeur Kenniscentrum Sociaal Domein

Onafhankelijk

De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar de activiteiten van CorporatieNL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit en uitstraling van CorporatieNL vanuit een onafhankelijke positie. Zij spannen zich in om de corporatiesector verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van CorporatieNL uitdragen.

Heb je vragen of suggesties over de Adviesraad? Neem dan gerust contact op via de contactpagina.