Betere algemene voorwaarden

Corporatie / 11 augustus 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De algemene voorwaarden van CorporatieNL zijn aangepast en verbeterd. Met de komst van het nieuwe ledenplatform is het tijd om een aantal zaken, waaronder de bescherming van jouw privacy, nog beter te regelen en aan te passen aan deze tijd. Wat is er nieuw?

Platform en voorwaarden

Het nieuwe online ledenplatform is live gegaan. Hierin vind je de kennisbank, events en trainingen. Je logt er makkelijk in met je zakelijk e-mailadres en hebt dan toegang tot praktisch alles wat het lidmaatschap je biedt en je kunt er binnenkort ook contacten onderhouden met andere leden. Bijvoorbeeld om samen oplossingen te bedenken voor zaken waar je tegenaan loopt of om gewoon inspiratie bij anderen op te doen.

Dit was gelijk de aanleiding om de algemene voorwaarden te verbeteren. De rechten van jou als lid zijn hierdoor beter beschermd. En het regelt tegelijk beter dat degenen die tot de doelgroep behoren makkelijk lid kunnen worden, maar dat ongewenste activiteiten zoals acquisitie onder leden niet langer plaats kunnen vinden. Ook regelt het beter wat je kunt doen bij een eventuele tekortkoming door CorporatieNL.

Privacy statement

Dit is ook het moment om het privacy statement te actualiseren, waardoor je privacy beter geborgd is. We gebruiken jouw gegevens immers om je op de hoogte te houden van nieuwe informatie, bijeenkomsten, publicaties of uitnodigingen. We vinden het belangrijk dat je zelf de baas blijft van wat je wel en niet wilt ontvangen en waar je terecht kunt voor je vragen.

PE-punten

Ander goed nieuws is dat bestuurders van corporaties vanaf 2023 al hun benodigde PE-punten bij CorporatieNL kunnen behalen. Dat bespaart veel tijd en geld, en levert nog veel meer op. Want dit is allemaal opgenomen in het lidmaatschap van CorporatieNL.

Kosten

Tegelijkertijd hebben wij het tarief van het jaarlijkse lidmaatschap aangepast aan de actualiteit. Hierin zijn alle kostenstijgingen van sprekers, locaties en materialen en de inhoudelijke kwaliteitsverbeteringen, uitbreidingen kennisbank, investeringen in ledenplatform, uitbreiding ledenbureau, toename van het aantal gebruikers per lid, erkenning en vastlegging PE-punten bestuurders, nieuwe commissies en vergoedingen van commissies en adviesraad verwerkt.

We doen dat in een keer per begin 2023 zodat er geen tussentijdse verrassingen ontstaan. Het lidmaatschap blijft nog steeds geldig voor alle medewerkers van de hele organisatie en sinds kort ook voor alle onderdelen van de organisatie die onder de hoofdorganisatie vallen.

Mocht je nog vragen hebben laat het ons dan weten.

Team CorporatieNL