De Wilde (Veluwonen): “Wij dromen van huizen die veranderen in kleine duurzame energiecentrales”

Maatschappelijk / 24 januari 2017
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Zo nu en dan praten we graag bij met corporaties. Onlangs gingen we met onze partner Enserve op de koffie bij Marco de Wilde van Veluwonen (Sprengeland Wonen en Woningstichting Brummen zijn in januari gefuseerd en heten nu Veluwonen).

De directeur-bestuurder praatte ons bij over de speerpunten van Veluwonen, Woonruimteverdeelsystemen (WRV) en de keuze voor Enserve.

Wat zijn de speerpunten van Veluwonen de komende jaren?

“Heel gewone dingen eigenlijk. We doen ons best om de huur zoveel mogelijk te matigen. De komende 5 jaar stijgt hij gemiddeld maximaal met inflatie. Ondertussen verduurzamen we onze huizen. Dat doen we om het wooncomfort te verhogen, de woonlasten te beperken en bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Onze droom is dat steeds meer huizen veranderen in kleine duurzame energiecentrales, die meer dan zelfvoorzienend zijn. Goed voor de huurder, goed voor de samenleving. We staan wat dat betreft aan de vooravond van enorme ontwikkelingen.”

Wat gaan de klanten van jullie corporatie hiervan merken?

“Wij spreken eigenlijk niet van klanten. We noemen ze huurders. Al onze keuzes zijn er op gericht dat huurders van een huis hun eigen huis kunnen maken. Daarom is de ondertitel van onze nieuwe naam Veluwonen ook ‘Mijn huis’. We geven huurders zoveel mogelijk ruimte om hun woonwensen te realiseren. En natuurlijk hopen we dat ze het merken in hun portemonnee.”

In hoeverre ben je tevreden over de manier waarop woningen worden toegewezen aan toekomstige huurders in jullie werkgebied?

“Alle corporaties in de Stedendriehoek (het hele gebied in en rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen) werken met hetzelfde woonruimteverdeelmodel. Dat werkt heel goed. Alle woningzoekenden in dit gebied worden doorgeleid naar de site van Woonkeus. De toewijzing gaat gewoon op basis van woon- of inschrijvingsduur. Niks bijzonders. Met daarnaast allerlei uitzonderingen uiteraard (zorgwoningen, urgenties, statushouders). Zo’n 65% tot 70% wijzen we regulier toe. Dat lijkt weinig, maar vind ik goed in balans.”

Zijn er zaken die beter kunnen?

“Over de passendheidstoets is natuurlijk veel te doen. In de Stedendriehoek heeft het ertoe geleid dat de huur bij aanbieding sterk is verlaagd. Voor Veluwonen geldt bijvoorbeeld dat de huur gemiddeld met zo’n € 60,- per maand is verlaagd sinds de invoering. Dat is natuurlijk fijn voor de huurders. En het past in onze ambitie om de huur zo laag mogelijk te maken. Een ronduit negatief effect is dat huurders met een iets hoger inkomen dan de huurtoeslaggrens nu juist vaak duurder uit zijn. Daarnaast zijn we huiverig voor de effecten op de langere termijn: nu al zien we de eerste signalen van inkomenswijken. Dat is het rechtstreekse gevolg van passend toewijzen. Duur scheefwonen (met een relatief hoog inkomen goedkoop huren) heb ik altijd een heel positief fenomeen gevonden. Het zorgt voor gemengde wijken. Maar dat is tegenwoordig vloeken in de politieke kerk. Jammer.”

Over urgentieregelingen is doorgaans veel te doen. Ben je tevreden over de regeling en de invulling daarvan in jullie werkgebied?

“Natuurlijk ligt de urgentieregeling altijd gevoelig. Je kruipt voor, dus je moet een goede reden hebben. Een te soepele regeling is vervelend voor de gewone woningzoekende, een te strenge regeling is vervelend voor huurders met een acute verhuisbehoefte. Lastig. Toch hebben we dat goed geregeld, vind ik. Dat zie je ook aan het aantal klachten dat we erover krijgen. Die zijn gemakkelijk op één hand te tellen.”

Veluwonen werkt sinds kort met een nieuw systeem voor woonruimteverdeling. Waarom de overstap naar een nieuw systeem?

“We werken sinds 2015 samen met Enserve, die via de site Woonkeus onze woonruimteverdeling organiseert. Die overstap is van voor mijn tijd. Ik kan alleen maar zeggen dat Enserve een fijne club is om mee te werken. Ik ken ze al vanuit mijn Arnhemse periode bij Volkshuisvesting Arnhem en Portaal. Toen ging het ook al meer dan prima. Zoals zo vaak gaat het niet alleen om de tent, maar ook om de vent (of vrouw). Er werken goede mensen bij Enserve. Ze staan dichtbij de corporaties en kennen ons vaak persoonlijk. Dat vind ik belangrijk. Een sterk punt van Enserve is hun digitale informatiesysteem DOMIS. Daar kunnen we alle beleidsinformatie uit halen die we ons wensen. Daarnaast is Enserve intermediair tussen corporaties en ICT. Zij zorgen ervoor dat de wensen en klachten vertaald worden naar digitalisering en softwareoplossingen.”

Wat kun je nu meer of misschien wel minder dan voordat je beschikte over het nieuwe systeem?

“We hebben een betere en vriendelijker digitale dienstverlening voor onze woningzoekenden. Enserve zorgt voor de vertaling van de vraag van de corporaties naar de digitale implementatie. Daarnaast is het systeem effectief en eenvoudig voor de medewerkers van de corporaties.”

Wat merkt de (toekomstige) huurder van het nieuwe systeem?

“Voor de woningzoekenden is de website verbeterd. Het is gemakkelijker om een zoekprofiel in te voeren. Als je wilt, krijg je alerts via je mobiele telefoon en je kunt zien wat je slagingskans is voor de gewenste woning. Je krijgt ook automatische updates over je positie op de inschrijflijst als je hebt gereageerd op een woning. Wat we nog wel echt kunnen verbeteren, is de kwaliteit van de informatie die we in de advertentie zetten. Mensen vinden het belangrijk waar het huis staat bijvoorbeeld. Zoals makelaars altijd zeggen: ligging, ligging, ligging. Daar zijn we erg summier mee. Dat is lastig voor de zoeker, maar ook voor ons. Mensen haken in een later stadium alsnog af. Kunnen wij (en zij ook natuurlijk!) weer opnieuw beginnen.”

Ook bijkletsen met CorporatieNL? Mail naar redactie@corporatienl.nl.