Digitalisering – “Wat wil ik hiermee bereiken, waarom en wat ‘kost’ mij dat?”

Digitaal / 27 juni 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

We zien bij corporaties veel soortgelijke problemen en kansen met betrekking tot digitalisering. Door onze kennis en ervaringen te delen kunnen we veel van elkaar leren. Wat zijn de kansen en struikelblokken voor corporaties? Hoe zit het met de samenwerking van corporaties? Vandaag deelt Wiepke van Erp Taalman Kip (directeur-bestuurder bij Woonpalet) haar ervaringen en tips.

Wat betekent de toegenomen digitalisering voor jouw organisatie?

Wiepke: “Veel werk. Als het eenmaal goed werkt, is het fijn en tijdbesparend, maar de aanloopproblemen zijn doorgaans groot en de kosten voor beheer en onderhoud stijgen.”

Tegen welke struikelblokken loopt jouw organisatie aan door de toegenomen digitalisering?

Wiepke: “Hogere kosten, zeker ook voor beheer. Door de complexiteit van systemen ontkom je er nauwelijks aan dat je steeds duurdere onderhoudsabonnementen moet afsluiten en/of zelf mensen in dienst moet nemen die je vroeger niet nodig had.”

Is een volledig digitale corporatie haalbaar? En is het wenselijk?

Wiepke: “Nee zeg, zeker niet. Veel bewoners hebben grote behoefte aan persoonlijk contact en uitleg. Deze groep, waaronder veel ouderen en laaggeletterden, heeft relatief veel moeite met het adequaat regelen van hun zaken via digitaal contact. Zeker als het iets complexer wordt. En ook sociaal is er gewoon veel behoefte aan persoonlijk contact. We hebben best een aantal bewoners die zeer regelmatig even binnenlopen voor een praatje.”

We horen op onze redactie nogal eens dat je als corporatie meer moet samenwerken met andere corporaties en andere partijen om optimaal te profiteren van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Ben je het hiermee eens of juist niet?

Wiepke: “Ik ben het er wel mee eens, maar de praktijk is enorm weerbarstig. Met een stuk of 8 corporaties hebben we geprobeerd gezamenlijk systemen aan te schaffen, onder meer bij NCCW, maar je loopt er continu tegenaan dat het bij elke corporatie weer net even anders is geregeld en elke corporatie ook zo z’n eigen wensen en startmomenten heeft. Het zou heel goed werken als je van scratch af aan zou kunnen opbouwen, maar iedereen heeft al van alles. Het heeft wel tot enig inkoopvoordeel voor ons allemaal afzonderlijk geleid.”

 

Tot slot. Jouw organisatie zal de nodige ervaring hebben met projecten en initiatieven op digitaal gebied. Heb je een praktische tip waar corporaties van kunnen profiteren?

Wiepke: “Bedenk bij elke digitalisering wat het nou precies gaat opleveren en welke groepen bewoners je hiermee helpt. Dus: wat wil ik hiermee bereiken, waarom en wat ‘kost’ mij dat?”