Dinant te Brinke (BAM Wonen) over het duurzame partnerschap met Madaster

Vastgoed / 17 juni 2021
Sandra Frenaij
Sandra Frenaij
Manager, CorporatieNL

Nederland scoort relatief goed op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Samen met alle leden onderzoeken we hoe wij aandeel nemen in de nieuwe economie van ontwikkelingsdoelen, wat wij met elkaar verstaan onder de aangenomen duurzame doelen en tot welke mooie initiatieven dit al heeft geleid. Onder meer op het gebied van partnerschappen om de doelstellingen te bereiken. Daarover stellen we een aantal vragen aan Dinant te Brinke, directievoorzitter bij CorporatieNL-lid BAM Wonen.

Wat verstaan jullie onder “Partnerschap om doelstellingen te bereiken”?

Dinant te Brinke: “Een mooi voorbeeld is wat mij betreft ons partnerschap met Madaster. AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen hebben een partnerovereenkomst gesloten met Madaster om onze krachten te bundelen in het borgen en ontsluiten van gebouwpaspoorten. Gebouwpaspoorten bevatten data over de elementen en materialen die in een gebouw zijn toegepast ten behoeve van toekomstig hergebruik.”

Op welke manier dragen jullie als organisatie bij aan dit doel voor Nederland?

Te Brinke: “Het Madaster-platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving en is daarmee een onafhankelijk kadaster voor materialen. BAM is koploper in circulair bouwen en marktleider in de digitalisering van het bouwproces. Met de samenwerking versterken de drie BAM-bedrijven en Madaster elkaars ambities voor een circulaire bouw- en vastgoedeconomie. Het initiatief sluit ook aan bij de duurzaamheidsambitie van BAM om in 2050 een ‘Net positive’ impact te hebben.”

Wat was jullie aanleiding om te starten met dit initiatief?

Te Brinke: “De digitale modellen die BAM bij het bouwproces toepast, bevatten veel data over de materialen die in het gebouw zijn toegepast. Gebiedsontwikkelaar AM, BAM Bouw en Techniek en BAM Wonen hebben zich ten doel gesteld dat deze gegevens verrijkt worden met informatie over eigenschappen en losmaakbaarheid van materialen. Door in de ontwerpfase meer informatie over de samenstelling en technische eigenschappen van gebouwelementen vast te leggen, ontstaat enerzijds inzicht in waarde en risico. Anderzijds wordt zo toekomstig hergebruik van deze materialen mogelijk.”

“Grondstoffen zijn schaars maar gelimiteerd en moeten om die reden goed worden gedocumenteerd zodat zij ongelimiteerd beschikbaar blijven. Madaster biedt een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: particulieren, bedrijven en overheden. BAM ziet het vastleggen van het gebouwpaspoort en het toepassen van modulaire bouwoplossingen als een essentiële stap in de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast voorziet BAM nieuwe circulaire businessmodellen op basis van data uit gebouwpaspoorten.”

Wat is ervoor nodig om dit initiatief op te zetten?

Te Brinke: “We hebben gebruikgemaakt van het Madaster-platform. Hierop worden materialen, producten en elementen geregistreerd en gedocumenteerd die worden gebruikt in bouwobjecten. Alle gegevens worden veilig opgeslagen, verrijkt, gedeeld en beheerd. Zodanig dat eigenaren en/of beheerders van vastgoed of infrastructuur altijd beschikken over actuele informatie over de financiële en circulaire waarde, toxiciteit, losmaakbaarheid en het hergebruik-potentieel van toegepaste materialen, producten en elementen. Het platform genereert een materialenpaspoort voor een gebouw of portfolio van gebouwde objecten.”

Wat heeft het opgeleverd? Of verwachten jullie dat het op gaat leveren?

Te Brinke: “De partnerovereenkomst tussen AM, BAM Bouw en Techniek, BAM Wonen en Madaster resulteert in een nieuw en uitgebreid format voor gebouwpaspoorten. Met behulp van het gebouwpaspoort krijgen materialen een identiteit, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. BAM brengt gedetailleerde data in en Madaster beheert en ontsluit de paspoorten. Een project dat onder meer op deze manier gedocumenteerd wordt, is het Bajes Kwartier, de herontwikkeling van de Bijlmerbajes in Amsterdam.”

Wie zijn erbij betrokken?

Te Brinke: “De vastgoedeigenaar is de data-eigenaar en kan op elk gewenst moment interne en externe partijen toegang geven tot deze gegevens en inzichten. Toegang tot applicaties en diensten van derden, zoals taxateurs, marktplaatsen voor herbruikbare materialen en vastgoedbeheerders is optioneel. Voor vastgoedeigenaren wordt Madaster aangeboden op abonnementsbasis. Niet-gebouweigenaren kunnen toegang krijgen met een enterprise-licentie. Daarnaast biedt Madaster verschillende partnermogelijkheden en is er voor studenten en universiteiten een speciale educatie-omgeving ontwikkeld.”

Waar is voor jullie nog werk aan de winkel?

Te Brinke: “De drie BAM-bedrijven en Madaster hebben hun krachten gebundeld in het borgen en ontsluiten van gebouwpaspoorten. Nu is het zaak dat we ons inzetten voor de normalisering van het gebruik van het platform en het registreren van alle gebouwdata. En voor het ontwikkelen van circulaire verdienmodellen, zowel data- als productgedreven. De volgende stap is om onze duurzame en circulaire omzet nog verder te vergroten. Op die manier bereiken we onze missie om in 2050 een ‘Net positive’ impact te hebben.”

Welke tips geef je anderen graag mee?

Te Brinke: “Durf over de grenzen van je eigen specialisme heen te kijken in het bereiken van een circulaire bouw- en vastgoedeconomie.”

Dit interview verschijnt tevens in het e-book 17 Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven dat alle leden van CorporatieNL gratis ontvangen.