Frederique Westenberg (Woonbond): “Wat wil de bewoner nu eigenlijk”

Maatschappelijk / 15 mei 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om de grote ambitie te realiseren.

Zo vragen we Frederique Westenberg naar haar visie op een thuis voor iedereen. Frederique is beleidsmedewerker bij de Woonbond.

Een thuis is iets anders dan een huis. Wat is volgens jouw organisatie een thuis?

Frederique Westenberg: “Een thuis is een plek waar je je veilig voelt. Waar je je kunt ontspannen. Waar je jezelf kunt zijn. Waar je je verbonden voelt met anderen. En waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. Een veilige basis. Eigenlijk zou het een vanzelfsprekendheid moeten zijn.”

Helaas is dat niet zo, veel mensen hebben op dit moment geen thuis. Bijvoorbeeld omdat hun woning te duur is, of ze er op korte termijn weer uit moeten. Dat geeft stress. Of omdat de woning niet past bij hun levensfase, gezinsgrootte of beperkingen. Ook voelen mensen zich niet thuis als de woning ongezond is, door vocht, schimmel of tocht. En ze geen invloed hebben om daar iets aan te doen. En het komt voor dat ze zich niet fijn voelen in hun buurt. Omdat ze niet gezien worden, of zich onveilig voelen. En dan hebben we het nog niet gehad over de mensen die niet eens een eigen dak boven hun hoofd hebben, laat staan een thuis.

Hoe moet de organisatie er uit zien om een veilige en stabiele organisatie te creëren?

Frederique: “Een goede samenwerking tussen verschillende organisaties die betrokken zijn bij wonen, zorg en welzijn is van groot belang, maar altijd samen met de bewoners. In de ideale wereld leggen organisaties de regie bij de bewoners neer, en zijn de professionals vooral ondersteunend. Dat is nog lastig, maar ik zie wel steeds meer organisaties die open staan voor nieuwe ontwikkelingen, ideeën, out of de box durven te denken.”

Tegen welke uitdagingen, voorwaarden of beperkingen loop je aan als je dit wilt realiseren?

Frederique: “Als het gaat om wonen gecombineerd met zorg en welzijn: heel veel schotten, kloven en bureaucratie, zowel op papier als qua mentaliteit. Verschillende wet- en regelgeving, verschillende financieringsstromen, verschillende belangen. En als de professionals er wel uit komen, dan zie je vaak dat de buurtbewoners worden vergeten.  Terwijl omwonenden juist een groot belang hebben en een belangrijke rol spelen bij een creëren van een welkome buurt. Het zou fijn zijn als daar meer aandacht voor is.  Er wordt nog te vaak voor bewoners gedacht en te vaak niet (goed genoeg) gevraagd wat ze nodig hebben, willen en kunnen bijdragen. En tenslotte is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen, waardoor goed uitleggen waarom je wie waar huisvest heel belangrijk is.”

Welke middelen heb je nodig om een veilige en stabiele huisvesting te creëren?

Frederique: “Een goede locatie met voorzieningen in de buurt (winkels, openbaar vervoer, huisarts etc) en met ruimte voor groen en voor ontmoeten (of gecombineerd). Wonen in een buurt waar een sterke gemeenschapszin heerst en ze open staan voor anderen. Daarbij is het heel belangrijk dat de buurt(bewoners) ook goed en tijdig betrokken worden bij de planvorming en de uitvoering. En dat er goede afspraken worden gemaakt met de buurt, zodat er verbinding komt tussen de nieuwe bewoners en de buurt.
Zet in op het versterken van de gemeenschap, dat is duurzamer dan alleen inzetten op professionele ondersteuning van individuen.
En zorg dat de zorg en ondersteuning die nodig is gegarandeerd wordt, dat is in het belang van zowel de bewoner waar het om gaat, als in het belang van de omwonenden/omgeving.”

Ken je een voorbeeld van een locatie, project waarvan jij vindt dat er een echt veilige en stabiele omgeving is gecreëerd?

Frederique: “Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van wijkbedrijven die voor en door de buurtbewoners gerund worden. Voorbeelden van gemengd wonen complexen waar leefgemeenschappen ontstaan. Voorbeelden van bewonersinitiatieven waar voor elkaar gezorgd wordt. Uiteindelijk is elke omgeving en elke groep bewoners uniek, dus maatwerk. Maar het is wel goed om te leren van de valkuilen en successen van anderen.”

Zie je een rol weggelegd voor CorporatieNL om mee te helpen bij het zorgen voor een thuis voor iedereen?

Frederique: “Door het delen van goede voorbeelden ter inspiratie. In het kader van de Actieagenda Wonen is er een grote groep organisaties die zich inzet voor het samenwerken aan leefbare en vitale wijken. De Woonbond is er hier een van.”

Meer informatie over leefbare en vitale wijken vind je op volkshuisvesting Nederland.

 

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Een thuis voor iedereen in 2030, dat alle leden van CorporatieNL ontvangen.