Groninger Huis’ Carolien Doornbos over datadiscipline

Digitaal / 24 februari 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Wat zijn de gevolgen van de toenemende hoeveelheid data voor ons werk en hoe gaan we daarmee om in onze sector? In een serie artikelen en interviews is dit keer de beurt aan Carolien Doornbos, Manager Financiële Bedrijfsvoering & ICT bij Groninger Huis. Zij voegt een interessant aspect toe aan de verschillende visies: je hebt als corporatie datadiscipline nodig.

Ambitieus

Groninger Huis is een plattelandscorporatie die ruim 4.300 woningen verhuurt in Noord- en Noordoost Groningen. Het is weliswaar een kleine corporatie maar desalniettemin zeer ambitieus, gedreven en innovatief. Carolien Doornbos is als manager verantwoordelijk voor de bedrijfsadministratie en automatisering. In die hoedanigheid stelden we haar een aantal vragen over haar visie op data.

Discipline

“Ik vind dat we nog niet voldoende verzamelen en gebruik maken van data,” zegt Doornbos als we haar vragen of corporaties doorschieten in het verzamelen van data. “Onze datakwaliteit is over het algemeen niet goed op orde. Dat is jammer, want dat heb je niet de juiste gegevens om op te sturen.”

Dat we steeds meer met data te maken hebben heeft ook voor de medewerkers bij Groninger Huis gevolgen. “Het vraagt van onze mensen discipline om goed om te gaan met data. Het niet of niet juist vastleggen van data kan grote gevolgen hebben. We moeten hier dus heel accuraat mee omgaan.”

Klantwensen

Dat we over steeds meer data, systemen en digitale mogelijkheden beschikken maakt de maatschappelijke opgave makkelijker volgens Doornbos. “De opgave wordt makkelijker, omdat we beter inzicht hebben in de gegevens van onze klanten. We kunnen dan beter anticiperen op hun wensen.”

Betere klantdata maakt het verhuurproces ook beter. “Voor het verhuurproces isc van belang dat onze klantdata goed is vastgelegd. En daarnaast is voor het bepalen van de marktwaarde data over verhuureenheden van wezenlijk belang.”

Samenwerken

Er ontstaan steeds meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met maatschappelijke partners. Is dat een wenselijke ontwikkeling of niet? Doornbos daarover: “Op het gebied van betalingsachterstanden werken we al samen met gemeenten, zorgpartijen en energieleveranciers. Al deze partijen zijn erbij gebaat dat de achterstanden niet oplopen. Hiervoor is een speciaal convenant afgesloten om de privacyregels te waarborgen.”

Tot slot over de databedrevenheid van de eigen medewerkers. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Volgens Carolien Doornbos zijn ook bij Groningen Huis nog verbeteringen mogelijk. Zij zegt daarover: “Wij maken nog onvoldoende tijd vrij om onze data juist op orde te krijgen en te houden.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van managers en directieleden van onder meer deltaWonen, Mooiland, Mitros, Woonstede, KleurrijkWonen, Thuisvester, ILT, Lefier, Vidomes, BMC, Rabobank, cegeka-dsa, Zaam Wonen, HC&H.

Website Groninger Huis