Hoe betrouwbaar is je data eigenlijk? Maran Welbedacht (BMC) over datakwaliteit

Digitaal / 27 april 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Elke corporatie heeft steeds meer middelen om data vast te leggen. Het vertrouwen in de kwaliteit van die data is soms erg hoog. Terecht? “Niet altijd,” zegt Maran Welbedacht, adviseur bedrijfsvoering en financiën bij BMC. “Vaak weet degene die het heeft vastgelegd hoe betrouwbaar het is.” Hij ziet concrete mogelijkheden voor verbeteringen.

Inzicht en vertrouwen

Ik ben van mening dat we niet doorschieten in het verzamelen van data,” vindt Maran Welbedacht “Het overgrote deel van de data dat we verzamelen is erop gericht om op afstand te kunnen zien waar een woning of complex uit bestaat en voor de grip op geldstromen. Dit is onmisbaar voor het plannen, budgetteren en beheersen van de woningcorporatie.”

Er kan een keerzijde zijn aan het steeds meer verzamelen van data. “De kans bestaat dat je minder tijd aan de huurder of woning besteedt door de registratiewerkzaamheden.” 

De juistheid van data wordt steeds belangrijker in het werk. “Ik heb weleens zorgen bij het vertrouwen dat medewerkers leggen in de data die niet altijd blijkt te kloppen. Vaak weet alleen diegene die de data heeft verzameld hoe betrouwbaar deze is. Als dit te wensen overlaat dan is de kans vrij groot dat een collega of opvolger dit later overschat.”

Verschillende aanpakken

Bij de corporatie waar Maran nu werkt ziet hij dat er verschillende problematiek speelt in verschillende dorpen. “Het overzicht kan ervoor zorgen dat medewerkers in het ene dorp een heel andere aanpak toepassen dan in het andere. Op die manier wordt de maatschappelijke opgave overzichtelijker en daardoor makkelijker om te handelen en sturen. Indien er middelen beschikbaar zijn die de registratie ook gemakkelijk en gebruiksvriendelijk maken, het liefst tijdens een contactmoment, dan creëer je hiermee zo min mogelijk obstakels voor het dagelijkse werk.”

Vraagstukken samen oplossen

Als corporaties en maatschappelijke partners met dezelfde vraagstukken bezig zijn dan kan het delen van data zinvol zijn volgens Maran. Toch is een waarschuwing op zijn plaats: “We moeten ervoor waken dat we data klakkeloos delen en we moeten bij elk specifiek vraagstuk nadenken over de nut en noodzaak hiervan. Daarnaast kost het veel moeite om dit geregeld te krijgen, wat zonde van de tijd is als de noodzaak ontbreekt. Als de data niet persoonsgebonden is, is er veel mogelijk. Op die manier verplicht je jezelf ook om het ondersteunend te gebruiken en niet leidend.”

Databedreven corporatie

In hoeverre zijn corporaties eigenlijk al voldoende bedreven in het omgaan met de toenemende hoeveelheid data? “Er is nog verbetering mogelijk,” zegt Maran. Hij doelt daarbij onder meer op het feit dat de kwaliteit van de data niet altijd duidelijk is. Hij geeft een voorbeeld: “Soms is niet bekend hoe actueel of nauwkeurig bepaalde data is, of is juist wel bekend dat er data vastligt waarvan iedereen weet dat het niet helemaal klopt. Daardoor kun je situaties creëren die je niet wilt.”

Dat verandert nu wel. “Bij ons zijn goede ontwikkelingen om de data eenduidiger en sneller beschikbaar te krijgen. Dit zorgt voor een beter overzicht, waardoor fouten in de data zichtbaar worden en waardoor het gaat wringen bij de verantwoordelijke. De aanpassing komt dan snel.”

Website BMC woningcorporaties