Jaap Huibers (Rentree): “Data zonder visie is als koken zonder recept”

Digitaal / 19 maart 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

“Het is de uitdaging om helder te formuleren welke informatie je nodig hebt. Dat blijkt in de praktijk nog een hele kunst.” Aan het woord zijn Jaap Huibers, directeur-bestuurder van de Deventer corporatie Rentree, en Henry Koster teamleider ICT. Omdat we in onze sector met steeds meer data te maken hebben publiceert CorporatieNL een serie artikelen en interviews met prominente bestuurders, toezichthouders en adviseurs. Ook aan Jaap Huibers en Henry Koster vragen we hoe zij tegen deze data-ontwikkelingen aankijken.

Bepaal wat je nodig hebt

Dat we steeds meer met data te maken hebben heeft gevolgen voor organisatie en mens. Koster: “Aan de ene kant is er een technisch vraagstuk: hoe organiseer je data zo dat wat je op detailniveau in je processen vastlegt eenvoudig en snel strategische sturingsinformatie wordt? Aan de andere kant stel je andere eisen aan de analytische vaardigheden van mensen om data te interpreteren en verbindingen te leggen tussen data vanuit verschillende bronnen.”

Huibers signaleert dat we in de corporatiesector soms data verzamelen zonder concreet doel. Maar hij ziet aan de andere kant ook dat we nog voldoende thema’s hebben waarbij meer data kan ondersteunen bij het nemen van valide besluiten. “Het is de uitdaging om niet het verzamelen van data tot doel te stellen, maar helder te formuleren welke informatie je nodig hebt. Dat blijkt in de praktijk nog een hele kunst.”

Maatschappelijke mogelijkheden

“Het invullen van onze maatschappelijke opgave wordt niet moeilijker of makkelijker, maar vooral beter doordat we beschikken over meer data, systemen en digitale middelen,” zegt Huibers. Hij ziet dat we vraagstukken en analyses beter kunnen onderbouwen en dat we effecten van mogelijke besluiten beter kunnen inschatten. In het bijzonder door het koppelen van data vanuit verschillende perspectieven: het vastgoed, de bewoners en de omgeving.

Daarbij helpt het als we data uit verschillende bronnen kunnen koppelen. Huibers daarover: “Verbinding van verschillende bronnen in het sociale domein zou betere invulling kunnen geven aan onze maatschappelijke opgaven. Hier wordt naar mijn smaak nog te vaak, en onnodig, de beperking van de Algemene verordening gegevensbescherming benoemd, terwijl de mogelijkheden en het maatschappelijk doel verloren lijkt te gaan.”

“Afhankelijk van het doel, zouden we in de meeste gevallen meer data met maatschappelijke partners zoals zorg en gemeenten moeten uitwisselen. De maatschappelijke opgaven vragen om een integraal beeld inzake oorzaak, effect en gevolg.”

Goed recept

Gevraagd naar de vaardigheid van de eigen corporatie in het omgaan met de toenemende hoeveelheid data klinken Jaap Huibers en Henry Koster optimistisch. “Rentree is vaardig, maar dat is een momentopname. Telkens weer zul je een stap terug moeten zetten om afstand te nemen en te kijken waar je op dient of wilt sturen. Dit bepaalt de informatiebehoefte en hetgeen je zelf wilt verzamelen of bijhouden aan data of wat via andere bronnen beschikbaar is. Data zonder visie is als koken zonder recept. Het kan best goed zijn, maar is het ook lekker en in balans?”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mitros, Staedion, Zaam Wonen, Mooiland, Autoriteit woningcorporaties, Thuisvester, KleurrijkWonen, Vidomes, Lefier, Mercatus, Groninger Huis, GroenWest, Rabobank, cegeka-dsa, SmartR, Woonstede.

website Rentree