Kies je voor woondoelen of systeemdenken?

Vastgoed / 18 november 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

CorporatieNL heeft stadssocioloog Jaap van Velzen gevraagd een nieuwe publicatie te verzorgen over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid op de woningmarkt. Is het bouwen, bouwen, bouwen? Of moeten we meer rekening houden met omgeving, woonwensen en de toekomst van het wonen? Geïnspireerd door de discussie over "terug naar de bedoeling" trekt van Velzen de komende maanden het land in. Op zoek naar jouw visie.

Waar het misging

In zijn nieuwe boek zal Jaap van Velzen eerst analyseren waar het misging. Want het ging behoorlijk mis met de eisen die aan onze sector werden gesteld en de gelijktijdige grootschalige verandering in wooneisen van onze huurders. Met als gevolg dat er niet alleen in kwantitatieve zin een groot tekort aan woningen is, maar ook in kwalitatieve zin schieten woningen op veel plekken tekort. De schuldvraag? Die is eigenlijk niet zo belangrijk, we moeten weten waar we vandaan komen en hoe we vooruit kunnen. Want dat we vanaf nu vooruit kunnen en moeten is zeker.

Waardenmodel

Volgens het concurrerend waardenmodel van Quinn kun je de corporatie beschouwen als integrale regisseur van de leefruimte. Dat schept een grotere verantwoordelijkheid dan waar we ons nu bewust van zijn. En het schept nieuwe kansen en perspectieven. Welke dat zijn gaan we onderweg vragen. Aan de leden van CorporatieNL, maar ook aan externe experts. Mogen we jou daar ook op bevragen?

Spreek of schijf mee

De komende maanden sturen we Van Velzen op pad. Naar jou en jouw collega’s. Om interviews af te nemen en van elkaar te leren. Want laten we samen met alle leden niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben een machtig mooie en uitdagende opdracht in het wonen. Daar zijn we voor, dus we pakken het op. Samen bepalen we hoe. Deel daarom ook  jouw visie en stuur ons een bericht per mail of via de contactpagina. en laat weten dat je graag meepraat. Of stuur gewoon je visie die leerzaam is voor andere leden. Doen hoor, we gaan samen aan de slag.