Nieuw lid BPD maakt fijn wonen voor komende generaties mogelijk

Corporatie / 07 augustus 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We mogen bij CorporatieNL een belangrijke organisatie als nieuw lid verwelkomen. Want ook alle medewerkers van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, horen er voortaan bij. De organisatie sluit daarmee aan bij een groeiend aantal corporaties, kennisinstellingen en marktpartijen die met hun expertise, inzet en aanwezigheid een succes maken van alle events, commissies, publicaties en bijeenkomsten die bij elkaar leiden tot een thuis voor iedereen in 2030.

Wie zijn de mensen achter BPD en wat doen zij zoal? We vragen het aan Martine van der Griendt, ontwikkelingsmanager, met als specialisatie samenwerking met woningcorporaties.

Kun je vertellen wat BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling precies doet?

Martine van der Griendt: “BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is een gebiedsontwikkelaar die aantrekkelijke leefomgevingen realiseert in Nederland en Duitsland. Sinds onze oprichting ruim 75 jaar geleden in 1946 – toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten – heeft BPD inmiddels de bouw van ruim 380.000 woningen mogelijk gemaakt. Met trots zien we dat er vandaag meer dan één miljoen mensen in woonwijken woont waarin onze bijdrage zichtbaar is.”

“Met onze integrale aanpak bij iedere gebiedsontwikkeling zetten we in op betaalbaarheid en duurzaamheid. Zodat we inclusieve leefomgevingen creëren met integrale aandacht voor de fysieke, ruimtelijke en sociale dimensie van het wonen. Dat doen we vanuit onze maatschappelijke overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en betaalbaar thuis in een prettige leefomgeving. En dat blijven we doen, zodat fijn wonen ook voor de komende generaties mogelijk blijft.”

Wat kunnen de leden van jullie leren oftewel wat heb je de leden te bieden op het gebied van bijvoorbeeld kennis?

Martine: “Als gebiedsontwikkelaar hebben wij in ons ruim 75-jarige bestaan zeer veel (betaalbare) woningen ontwikkeld – veelal voor huishoudens met een middeninkomen. We ontwikkelen altijd in samenwerking met andere partijen en in samenhang met meerdere maatschappelijke opgaven, waaronder ook altijd met en voor woningcorporaties. Deze ervaring en kennis kunnen we inbrengen en delen waar nodig.”

En wat kunnen de leden voor jullie doen of waar kunnen ze jullie mee helpen?

Martine: ” We vinden het belangrijk om ons actief in het netwerk van en met corporaties te begeven zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor meer betaalbare woningen en gezonde, fijne leefomgevingen. We zoeken elke keer naar meerwaarde door samenwerking aan de woningbouwopgave en voor ons is het halen en brengen van kennis van groot belang.”

Waarom hebben jullie je eigenlijk aangemeld als lid van CorporatieNL?

Martine: “We hebben ons aangemeld als lid bij CorporatieNL omdat het een community is waarbij een goede balans bestaat tussen brengen en halen van informatie en kennis. Waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar het type leden vanuit verschillende werkvelden.  En het is een community die wordt vormgegeven en geleid door een professionele, onafhankelijke partij.”

Is er iets dat we beslist moeten weten over jullie organisatie of is er iets verrassends dat we nooit bij of van jullie zouden verwachten?

Martine: “Wat de meeste leden wellicht niet zullen weten is dat onze rechtsvoorganger Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in 1973 Vereniging Eigen Huis heeft opgericht. En in 1967 zelfs een eigen woningstichting ANWS (de Algemene Nederlandse Woning Stichting) die tot in de jaren ’90 actief is geweest. Kortom: we delen hetzelfde DNA als woningcorporaties.”